Dnevna doza humora: Bez velikih troškova

29.11.2023. | 06:45

Pričaju dva drugara za šankom.

“Slušaj, moja žena sa mnom nema velikih troškova. Meni dnevno treba litar rakije, litar mlijeka i jedna mačka”, kaže jedan.
– A šta će ti mačka? – pita drugi.
“Pa da popije mlijeko.”