Trivić: Republika Srpska stvara sistem podrške domaćim autorima

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić istakla je da resorno ministarstvo priprema Nacrt zakona o audio-vizuelnoj djelatnosti, kojim će biti utvrđeni jasni administrativni i finansijski mehanizmi potrebni za redovnu podršku razvoju ove oblasti.

“Želja nam je da stvorimo sistem podrške domaćim autorima, ali i poslovno okruženje pogodno za snimanje filmova i privlačenje stranih producenata”, rekla je Trivićeva.

Trivićeva je navela da je Ministarstvo prosvjete i kulture donijelo Pravilnik o postupku vođenja Registra umjetnika i Registra stručnjaka u kulturi.

Prema njenim riječima, bilo je neophodno da se kroz registre prvo evidentiraju svi umjetnici i stručnjaci koji žive i rade na prostoru Srpske, a da se nakon toga uđe u postupak utvrđivanja određenog statusa.

Trivićeva je navela da je trenutno u izradi pravilnik o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi.

“Ključno je da će osoba koja ima utvrđen status samostalnog umjetnika ili stručnjaka u kulturi, a nezaposlena je, moći samostalno obavljati djelatnosti, ostavrivati pravo na uplatu doprinosa, iz budžeta Republike, za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, te osiguranje od nezaposlenosti i dječije zaštite“, objasnila je Trivićeva za “EuroBlic”.

S druge strane, tvrdi Trivićeva, osobe koje steknu navedeni status, moći će prodajom svojih djela i pružanjem usluga ostvarivati prihode, te u pravnom prometu sa drugim osobama nastupati u svoje ime.

Trivićeva navodi da će to smanjiti mogućnost sive ekonomije u oblasti rada i djelovanja umjetnika i stručnjaka u kulturi.

Ona je istakla da se razmatra osnivanje filharmonije u okviru Narodnog pozorišta Republike Srpske, dodajući da je riječ o inicijativi koja je dugo bila na čekanju jer se traže najbolji modaliteti.

“Mislim da će osnivanje filharmonije dati sasvim drugačiji pečat muzičkoj sceni Republike Srpske, koja će ovim biti znatno bogatija. Djelovaće podsticajno na izvođače i doprinijeti podizanju kvaliteta muzike izvođača”, dodala je Tivićeva.

 

 

Ostavite komentar: