Zbog neopravdanog kašnjenja: Sutkinja iz Banjaluke kažnjena smanjenjem plate

28.02.2024. | 11:07

Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH sutkinju Osnovnog suda Banjaluka Radmilu Medaković kaznila je smanjenjem plate od deset odsto na period od četiri mjeseca zbog neopravdanog kašnjenja u izradi sudskih odluka.

Tužena Medaković je nepravosnažnom odlukom proglašena odgovornom za neopravdano kašnjenje u izradi odluka i procesnim radnjama te iskazivanje predmeta završenim bez da je izradila odluku, nakon čega je u sistem za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS) unosila te podatke.

Komisija je zaključila da su tuženoj, “kao dugogodišnjem sudiji i predsjedniku krivičnog odjeljenja”, bili vrlo dobro poznati propisi, koji su rokovi zastare i potreba blagovremenog provođenja procesnih radnji u postupku, kao i propisi koji regulišu način iskazivanja predmeta u CMS-u. Ta okolnost, navodi se u odluci, povećava stepen subjektivne disciplinske odgovornosti tužene kao osobe koja u svakodnevnom radu primjenjuje različite propise.

“Prema ocjeni ove Komisije, tužena je bila svjesna da zbog njenog činjenja ili nečinjenja može nastupiti zabranjena posljedica, ali je olako držala da ona neće nastupiti ili da će je moći spriječiti – svjesni nehat”, navodi se u nepravosnažnoj odluci, prenosi Birn.

Prilikom donošenja odluke, Komisija je imala u vidu stepen odgovornosti tužene, posljedicu disciplinskog prekršaja, kao i olakšavajuće i otežavajuće okolnosti na strani tužene. Kao otežavajuća okolnost cijenjena je činjenica da je Medaković ranije prihvatila sporazum i bila joj je izrečena disciplinska mjera smanjenja plate za deset posto na period od tri mjeseca za isti disciplinski prekršaj.

U pogledu olakšavajućih okolnosti, Komisija je uzela u obzir da je tužena bila zadužena velikim brojem predmeta.

“Komisija je prilikom izbora vrste i disciplinske mjere imala u vidu preventivni i generalni karakter, te smatra da nijedna druga disciplinska mjera ne bi bila adekvatna počinjenom disciplinskom prekršaju i svim okolnostima konkretnog slučaja”, navodi se u odluci.

Ova odluka objavljena je u anonimiziranom obliku, ali na osnovu broja disciplinskog predmeta i činjeničnog opisa, Detektor može potvrditi da je riječ o odluci koja se odnosi na sutkinju Medaković.

Na ovu odluku postoji mogućnost žalbe Drugostepenoj disciplinskoj komisiji.