Presuda Šakiću u srijedu: Okončan maratonski proces za ubistvo Ćuluma

15.09.2023. | 13:39

Suđenje Siniši Šakiću zvanom Kinez (37) iz Banjaluke, kojeg terete za ubistvo Slaviše Ćuluma, nakon više od dvije godine je okončano, a izricanje presude je zakazano za 20. septembar.

Ovaj maratonski proces počeo je 24. maja 2021. godine i više puta je odgađan, a zbog nemogućnosti vještaka odbrane da uradi DNK vještačenje pauza u suđenju je trajala osam mjeseci.

Ranijim  DNK vještačenjem po naredbi Republičkog tužilaštva koje uradio Biološki fakultet u Beogradu utvrđeno je da je biološki trag optuženog nađen na grani sa mjesta zločina među druga dva traga. Vještak odbrane je takođe utvrdio da je u uzorku koji je vještačen na pomenutom fakultetu nađen trag tri osobe među kojima je i DNK optuženog. Vještak  je na jednom od ročišta na pitanja odbrane kazao da  ako u ovom slučaju išta ima sporno to je izuzimanje uzoraka sa lica mjesta. Odbrana  upravo tvrdi da je izuzimanje  tragova s mjesta zločina urađeno nezakonito i suprotno pravilima struke.

Šakića terete da je sa još jednom nepoznatom osobom usmrtio Slavišu Ćuluma 15. maja 2020. godine u Dragočaju. Oni su, kako je navedeno u optužnici, Ćulumu pripremili zasjedu u šumi nedaleko od njegove kuće i kada je on naišao na njega su iz dvije puške ispalili 22 hica i ubili ga.

Navodi se da su zločin pripremili te nabavili oružje, municiju i motocikl s kojim je izviđano mjesto planiranog napada. Optužnicom Republičkog tužilaštva koja je podignuta 22. marta 2021. godine, a  potvrđena dva dana kasnije Šakiću je na teret stavljeno krivično djelo teško ubistvo, prenosi GlasSrpske.

Krivičnim zakonikom Republike Srpske za ovo krivično djelo predviđena je  kazna od najmanje deset godina ili dugotrajni zatvor.

Šakić je zbog ovog zločina hapšen dva puta i prvi put su mu lisice stavljene na ruke krajem maja 2020. godine na graničnom prelazu Gradina kada je pokušao da prijeđe granicu. On je pješke došao iz Hrvatske na granični prelaz te pokušao da uđe BiH. Nakon kriminalističke istrage on je dan kasnije pušten. Ponovo je uhapšen 27. jula 2020. godine kada su mu specijalci stavili lisice na ruke u kafiću “Get­sbi” kod ho­te­la “Bo­sna” u cen­tru Ba­nja­lu­ke zbog sum­nje da je ubio  Ćuluma.

Ša­kić i ubi­je­ni Ću­lum bi­li su u su­ko­bu vi­še go­di­na iako su ra­ni­je bi­li bli­ski. Su­kob iz­me­đu njih po­čeo je još 2010. go­di­ne i pr­vi ve­ći va­tre­ni obra­čun dvo­ji­ce biv­ših pri­ja­te­lja bio je 28. fe­bru­a­ra te go­di­ne ka­da je Đu­lum si­vim “audi­jem” do­šao pred ku­ću Ša­ki­ća da ri­je­še raz­mi­ri­ce, a on je s bal­ko­na is­pu­cao ra­fal na vo­zi­lo. Tada ni­ko ni­je ra­njen, a ob­ra­čun je nasta­vljen 1. mar­ta 2010. go­di­ne ka­da je u raz­mje­ni va­tre u Ka­ra­đor­đe­voj uli­ci na La­u­šu iz­me­đu njih Đu­lum ra­njen u li­je­vo ra­me.