Pravila su tu da se ne krše: Zbog primanja mita ostao bez posla

21.08.2020. | 12:07

Policijski službenik Granične policije BiH čiji su inicijali V.D. ostao je bez posla zbog primanja mita.

Rješenje o prestanku radnog odnosa zbog protivzakonitog uzimanja novca, čime je V.D. zloupotrijebio položaj, donijela je disciplinska komisija za policijske službenike Granične policije BiH nakon razmatranja zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka i glavnog pretresa.

Iz Granične policije BiH je saopšteno da V.D. 5. decembra prošle godine na graničnom prelazu Gradiška tokom kontrole vozila kojim je upravljao M.Š, sa putnim dokumentima Francuske, nije izvršio detaljne granične provjere nad jednim od putnika u tom vozilu, odnosno državljaninom Srbije N.T.

U saopštenju se navodi da je V.D. protivzakonito uzeo novac od vozača M.Š, nakon čega mu je vratio putne isprave i dokumentaciju vozila koje je prethodno zadržao, što je u suprotnosti sa Zakonom o policijskim službenicima BiH i Etičkim kodeksom policijskih službenika Granične policije BiH i predstavlja zloupotrebu službenog položaja, narušavanje ugleda policijskih organa, nesavjesno i neblagovremeno izvršavanje službenih zadataka.