Podaci koji pale “alarm za uzbunu”: U BiH od 2020. do 2022. godine počinjena 32 femicida

29.02.2024. | 15:37

U BiH su od 2020. do 2022. godine počinjena 32 femicida, pokazalo je istraživanje međunarodnih organizacija “AIRE centar” i “Fem plac”.

Analizom sudskih presuda, ovo istraživanje pod nazivom “Sudski odgovor na femicid na Balkanu: Pravni okvir i sudska praksa” pokazalo je da je većina femicida počinjena u domu žrtve, te da su u većini slučajeva počinioci njihovi intimni partneri i članovi porodica, rečeno je na seminaru o rodno zasnovanom nasilju.

Na seminaru “Rodno zasnovano nasilje i femicid – prevencija i zaštita”, koji je Ustavni sud BiH održao za stručno osoblje, istaknuto je da dobar sudski odgovor može doprinijeti suzbijanju rodno zasnovanog nasilja i femicida samo ako kazne odraze težinu zločina, saopšteno je iz Ustavnog suda.

Predsjednik Ustavnog suda BiH Valerija Galić rekla je da je sprečavanje femicida tekuća rasprava koja pokreće mnoga još neriješena pitanja, dodavši da to znači da svi zajedno moraju učiniti više, saopšteno je iz ove pravosudne institucije.

“Napori u borbi protiv ove pojave moraju uključivati sveobuhvatan pristup, adekvatne zakonske okvire i mjere, društvene promjene i promociju ravnopravnosti polova. I to što smo se okupili da pričamo o ovoj važnoj temi jedan je od napora da se nešto učini i da se ova pojava spriječi”, istakla je Galićeva.

Menadžer projekta “Jačanje kapaciteta pravosuđa za borbu protiv organizovanog kriminala i nekažnjivosti u BiH” “AIRE centra” Martina Raguž rekla je da ovaj centar i Ustavni sud, projektima u BiH i regionu Balkana, sprovodi aktivnosti usmjerene na jačanje pravosudnog odgovora protiv organizovanog kriminala, korupcije, rodno zasnovanog nasilja i femicida.

“Ovo partnerstvo dovelo je do izrade stručnih publikacija, analiza i organizovanja stručnih skupova, a ključno je za promociju vladavine prava i usklađivanje sudske prakse sa standardima Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda u BiH, ali i regionu”, navela je ona.

Učesnicima seminara obratila se i savjetnik u Ustavnom sudu Sevima Sali Terzić, koja je naglasila da je femicid, kao najekstremniji vid rodno zasnovanog nasilja, ubistvo žene učinjeno iz mržnje prema ženama, prezira, želje za dominacijom nad ženom i kontrolom nad njenim životom.

“Prema relevantnim izvještajima, femicid u porodičnim i partnerskim odnosima predstavlja znatan dio svih ubistava žena u svijetu, a većina ubistava žena i djevojčica je rodno motivisana”, pojasnila je ona.

U okviru događaja, “AIRE centar” i “Fem plac” predstavili su i priručnik za pravosuđe pod nazivom “Postupanje u slučajevima femicida” koji bi sudijama pružio smjernice za kvalifikaciju krivičnog djela i odmjeravanje kazni, a koji sadrži preporuke i za druge učesnike krivičnog postupka, poput tužilaca i advokata, za zaštitu prava žrtava u postupku, uključujući i zahtjeve za naknadu štete u krivičnom postupku.

Oznake: Alarm, BiH, Femicid, Podaci, Uzbuna