Osuđen zbog primanja nagrade: Bivšem ministru policije dvije godine zatvora

Opštinski sud Tuzla je u ponovljenom prvostepenom postupku osudio bivšeg ministra unutrašnjih poslova u Vladi Tuzlanskog kantona Sulejmana Brkića (56) na dvije godine zatvora i izrekao mjeru zabrane vršenja dužnosti ministra na nivou Federacije BiH u trajanju od pet godina od dana pravosnažnosti presude, saopšteno je danas iz Kantonalnog tužilaštva.

Brkić je osuđen zbog produženog krivičnog djela primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, počinjenog u sticaju sa krivičnim djelom zloupotreba položaja i ovlaštenja.

Kantonalni sud Tuzla je ranije djelimično uvažio žalbu branioca optuženog, ukinuo prvostepenu presudu Opšinskog suda Tuzla koja je i tada bila ista, i vratio ovom sudu predmet na ponovno odlučivanje.

Brkić se optužnicom tereti da je svjestan da koristi svoj službeni i uticajni položaj ministra u MUP-u od avgusta 2019. do februara 2020. godine, više puta protivzakonito posredovao i uticao na tadašnjeg direktora a kasnije i vršioca dužnosti (v.d.) direktora Uprave policije ovog kantona, da izvrše službene radnje koje ne bi smjeli, a u vezi internog preraspoređivanja većeg broja višerangiranih policijskih službenika u MUP-u Tuzlanskog kantona.

On je to radio iako je znao da, u skladu sa zakonima o unutrašnjim poslovima i o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, Uprava policije ima operativnu samostalnost i da isključivo direktor Uprave odlučuje o radnim pravima policijskih službenika.

Takve zahtjeve su i tadašnji direktor i v.d direktor odbili, budući da su izlazili van ovlaštenja ministra i suprotni su propisima o internom raspoređivanju službenika u policijskom organu.

Brkić je optužen i da je u maju 2020. godine uputio Vladi Tuzlanskog kantona prijedlog za imenovanje kandidata za novog direktora Uprave policije, iako je znao da ne zadovoljava uslove u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona, jer mu u mandatnom periodu prestaje radni odnos po sili zakona zbog uslova za starosnu penziju.

Bez obzira na takva saznanja, nastavio je da insistira na imenovanju ovog kandidata za direktora, te je, kao ovlašteni predlagač, na vanrednoj sjedici Vlade Tuzlanskog kantona obrazložio svoj pismeni prijedlog i zatajio članovima Vlade da predloženi kandidat ne ispunjava eliminatorni zakonski kriterijum.

Brkić je, održavajući članove Vlade u zabludi, jer su imenovali takvog kandidata za direktora Uprave, toj osobi pribavio korist u vidu imenovanja, kao i u vidu veće plate i doprinosa na platu.

Ostavite komentar: