Krivična djela povezana sa terorizmom: Tužilaštvo BiH podiglo optužnice protiv 63 osobe

Tužilaštvo BiH je podiglo optužnice protiv 63 lica za krivična djela povezana sa terorizmom, rečeno je danas na sastanku Udarne grupe za borbu protiv terorizma i jačanje sposobnosti borbe protiv terorizma.

Od 63 lica protiv kojih su podignute opštužnice, postupci su okončani protiv 51, a suđenja su u toku u predmetima za još 12 optuženih lica, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Pravosnažno su izrečene kazne u trajanju od blizu 180 godina zatvora. Presude u predmetima za krivična djela terorizma su osuđujuće u oko 95 odsto, a u predmetima za učešće državljana BiH na stranim ratištima i pridruživanje stranim paravojnim i parapolicijskim formacijama u Siriji i Iraku sve su bile osuđujuće.

Glavni tužilac Tužilaštva BiH Gordana Tadić, koja je predsjedavala sastanku, predstavila je rad i rezultate Udarne grupe koja 2020. ulazi u 18 godinu svog rada i djelovanja.

Centralne teme sastanka odnosile su se na rad i aktivnosti Tužilaštva BiH i partnerskih pravosudnih, policijskih, bezbjednosnih i agencija za provođenje zakona u borbi protiv terorizma i opasnosti od terorizma u BiH,

Razgovarano je o radu i aktivnostima u okviru otkrivanja i procesuiranja krivičnih djela terorizma, učešću u globalnoj antiterorističkoj koaliciji, prevenciji terorističkih aktivnosti i opasnosti od terorizma, kao i procesu deradikalizacije i resocijalizacije osoba koje su bile u dodiru sa aktivnostima povezanim sa terorizmom.

Na sastanku su učestvovali visoki funkcioneri iz pravosudnih institucija, kao i policijskih i bezbjednosnih agencija i institucija za provođenje zakona sa nivoa BiH, Republike Srpske i Federacije BiH i Brčko distrikta BiH.

Učesnici sastanka predstavili su stanje u ovoj u oblasti u institucijama iz kojih dolaze, te je dogovoren nastavak dobre saradnje tužilaštva, policijskih, bezbjednosnih i agencija za provođenje zakona u borbi protiv terorizma i opasnosti od terorizma u BiH u narednom periodu.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici međunarodnih institucija koje su uključene u aktivnosti borbe protiv terorizma.

Ostavite komentar: