Za ublažavanje posljedica korone! U BiH stiže 250 miliona evra zajma EU

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Vjekoslav Bevanda potpisao je danas Memorandum o razumijevanju između EU i BiH kojim je BiH omogućen zajam za makrofinansijsku pomoć u iznosu 250 miliona evra.

Ovaj memoranudm u ime EU potpisuje evropski komesar za ekonomiju Paolo Đentilon, a u ime Centralne banke BiH, kao agenta zajmoprimca, potpisnik je guverner Senad Softić, saopšteno je iz Ministarstva finansija u Savjetu ministara.

Bevanda je naglasio da je cilj makrofinansijske pomoći EU ublažavanje posljedica krize uzrokovane pandemijom virusa korona, te dodao da dolazi uz ostale resurse koje je BiH dobila od drugih međunarodnih finansijskih institucija, kao podršku za ekonomsku stabilnost.

“Sredstva iz ovog zajma biće isplaćena u dvije rate, od kojih svaka iznosi do 125 miliona evra, a isplata prve rate očekuje se nakon stupanja na snagu Memoranduma i pratećeg sporazuma o kreditnoj liniji kojeg smo takođe potpisali. Tim sporazumom regulišu se procedure isplate pomoći BiH”, objasnio je Bevanda. Prema njegovim riječima, BiH je duže vrijeme pregovarala o ovom zajmu, jer su morale biti ispoštovane sve unutrašnje procedure i mehanizam koordinacije tokom odlučivanja.

“Najvažnije je da smo uspješno postigli dogovor svih nas unutar BiH, te je to prihvatljivo za EU, a nastavak aktivnosti propisan je upravo ovim memorandumom, kao i našim zakonskim procedurama o zaduživanju”, dodao je Bevanda. Ovim memorandumom, u skladu s prethodnim odlukama Evropskog parlamenta i Savjetom EU, BiH je stavljena na raspolaganje makrofinansijska pomoć u iznosu od 250 miliona evra, u obliku zajma.

U saopštenju se navodi da su ovaj memorandum potvrdili i podržali ministri finansija Republike Srpske i Federacije BiH, te gradonačelnik Brčko distrikta, s obzirom na to da je riječ o pomoći za više nivoa vlasti.

Ostavite komentar: