Vlada donijela odluku! Ovo je iznos najniže plate u Srpskoj za godinu pred nama

24.12.2020. | 16:02

Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o najnižoj plati u Srpskoj za narednu godinu koja je utvrđena u iznosu od 520 KM i predstavlja platu nakon oporezivanja.

Najniža plata isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika obračunat u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu ispod iznosa najniže plate iz ove odluke, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Članom 127. Zakona o radu propisano je da najnižu platu u Republici Srpskoj utvrđuje Vlada Srpske na prijedlog Ekonomsko-socijalnog savjeta u posljednjem kvartalu tekuće za narednu godinu, podsjeća se u saopštenju.

Ukoliko Ekonomsko-socijalni savjet ne utvrdi prijedlog odluke o najnižoj plati, odluku donosi Vlada Republike Srpske, imajući u vidu kretanje plata, rast proizvodnje i životnog standarda u Srpskoj.