Vlada dala “zeleno svjetlo”: Za zapošljavanje 2.882 osoba u Srpskoj više od 12 miliona KM

21.01.2021. | 16:31

Vlada Republike Srpske donijela je danas, na 105. sjednici, u Banjaluci, Odluku o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2021. godinu, za šta je obezbijeđeno 12.188.000 KM za zapošljavanje 2.882 osoba.

Akcioni plan zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2021. godinu je usklađen sa Programom ekonomskih reformi Republike Srpske u oblasti zapošljavanja i usaglašen sa nadležnim organima i institucijama.

“Sredstva će biti usmjerena na realizaciju Programa finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i RVI, Programa zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi i Programa podrške privredi putem povrata uplaćenih poreza i doprinosa za novo zapošljavanje radnika”, saopšteno je iz Vlade RS. Ove i ostale mjere i aktivnosti iz Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2021. godinu realizovaće nadležni organi i institucije utvrđeni u Akcionom planu.

Vlada Republike donijela je danas i Odluku o preusmjeravanju neutrošenih sredstava iz Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2020. godinu, u ukupnom iznosu od 1.680.000,00 KM.

S ciljem potpune realizacije Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2020. godinu, neutrošena sredstva u Programu “Zajedno do posla”, u komponenti III Zapošljavanje kod poslodavaca, u ukupnom iznosu od 1.680.000 KM, preusmjeravaju se u komponentu I i II u okviru istog Programa, u Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS i SSS u statusu pripravnika i u Program zapošljavanja ciljnih kategorija u privredi.

U komponenti I Samozapošljavanje djece poginulih boraca preusmjeravaju se sredstva u iznosu od 88.000  KM za samozapošljavanje 11 lica i u komponentu II Samozapošljavanje demobilisanih boraca i RVI 952.000 KM za samozapošljavanje 136 lica.

U Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS i SSS, kompomenta III preusmjeravaju se sredstva u iznosu od 320.000,00 KM za zapošljavanje 48 lica i u Program zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u komponentu I sredstva u iznosu od 320.000,00 KM za zapošljavanje 80 lica.