Više za 14 odsto u odnosu na prošlu godinu: Poreska uprava za 11 mjeseci prikupila 2,8 milijardi KM

Poreska uprava Republike Srpske je za 11 mjeseci ove godine na račun javnih prihoda Republike Srpske prikupila ukupno 2,816 milijardi KM, što je za 335,6 miliona KM ili 14 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Ovo je za 105 miliona KM ili 17 odsto više u odnosu na plan naplate za posmatrani period.

Iz Poreske uprave su istakli da je vidljivo da je naplata za 11 mjeseci ove godine značajno premašila ukupnu naplatu javnih prihoda Republike Srpske u cijeloj prošloj godini, koja je tada iznosila 2,740 milijardi KM.

Naplata direktnih poreza za 11 mjeseci je veća za 35 odsto, doprinosa za 10 odsto, a ostalih javnih prihoda za šest odsto u odnosu na uporedni period.

Doprinosi su naplaćeni u iznosu od 1,775 milijardi KM, što je za 155,6 miliona KM više nego u istom periodu lani, iako je došlo do smanjenja stope doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja sa 12 na 10,2 odsto.

Naplata doprinosa za Fond PIO, Fond dječje zaštite i za Zavod za zapošljavanje veća je za po 15 odsto, dok je naplata doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja na istom nivou, kao u istom periodu prošle godine.

Direktni porezi su naplaćeni u iznosu od oko 594,3 miliona KM, što je za 153,7 miliona KM više nego u istom periodu prehodne godine.

Najveći rast se i dalje bilježi kod poreza na dobit koji je naplaćen u iznosu od 310,7 miliona KM, što je za 91,8 miliona KM ili 42 odsto više nego za 11 mjeseci prošle godine.

Rast naplate kod direktnih poreza bilježi i porez na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 241,6 miliona KM i to je za 34 odsto više u odnosu na period januar-novembar prethodne godine.

Kod ostalih javnih prihoda, naplata je za 11 mjeseci iznosila 445,4 miliona KM i veća je za 25,8 miliona KM u odnosu na isti period lani.

Uz rast naplate prihoda od kazni i naknada za priređivanje igara na sreću od 20, odnosno 37 osto, naplata taksi i naknada je na nivou prošlogodišnje iako je došlo do umanjenja ili ukidanja naplate određenih taksi.

Naplata je u novembru ove godine iznosila 250 miliona KM, što je za 27,5 miliona KM ili 12 odsto više nego u istom mjesecu prošle godine, pri čemu je naplata direktnih poreza veća za 13 odsto, doprinosa za 10 odsto, a ostalih javnih prihoda za 22 odsto.

Ovo ukazuje na nastavak pozitivnih kretanja ukupnog poslovnog ambijenta u Republici Srpskoj i na pravovremene aktivnosti Poreske uprave Republike Srpske, navodi se u saopštenju.

Ostavite komentar: