VIDEO – Hoće li pred Vladom RS proći inicijativa o zabrani rada nedjeljom?

01.01.2019. | 22:26

Prvi put nakon što je Savez sindikata Republike Srpske podnio inicijativu o zabrani rada nedjeljom, oglasili su se i iz Vlade RS. Sastanak Sindikata i ministra trgovine i turizma očekuju se početkom ove godine, kada će Sindikat iznijeti svoje argumente protiv radne nedjelje.

Dragica Kovač neradnoj nedjelji dala bi zeleno svjetlo, ali ipak o tome, kaže, zajedno odlučuje Vlada RS.

“Ja evo dolazim iz naroda, i majka sam i supruga. I mislim da za porodicu mnogo znači da toliki broj pogotovo žena koje su zaposlene i imaju tu radnu nedjelju. Trebalo bi raditi na tome da se definišu dežurni objekti i tako dalje. I da se da mogućnost majkama, a naravno i očevima da imaju taj jedan porodičan dan”, kaže ministar trgovine i turizma.

Nakon sastanka sa ministrom turizma, Sindikat će i na vrata ministru rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Duško Milunović kaže da će saslušati sve argumente, i da će Vlada na sve to dati svoje mišljenje.

“Pa da vam kažem, moraćemo taj sastanak da organizujemo i da oni iznesu svoje argumente i nakon toga ćemo moći da vas informišemo o našem stavu. Želim da čujem argumente sindikata i druge strane i da možemo konačno da nešto govorimo o tome i da svoj vrjednosni stav iznesemo o tom pitanju”, kaže Milunović.

Iz Sindikata su bili jasni kad je upitanju neradna nedjelja, a posebno u slučaju kada nije dodatno plaćena. Nadaju se da će inicijativa naići na razumijevanje Vlade RS.

“Ta inicijativa koja je da evo kažem naša, a ugledali smo se na druge zemlje, razvijene ekonomije i takvu inicijativu smo uputili Vladi. Došlo je do formiranja nove Vlade, i očekujemo već nakon praznika da će ministar trgovine, ugostiteljstva i turizma, sjesti sa nama, razgovarati i da ćemo dobiti podršku Vlade”, kaže Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata RS.

Ideju o neradnoj nedjelji nisu baš najbolje prihvatili poslodavci. Kažu da ima i onih koji moraju da rade, i da bi neradna nedjelja donijela više štete nego koristi. Poručuju da radnicima ne treba uskraćivati slobodne dane koje mogu da dobiju i u toku cijele radne sedmice.

https://www.youtube.com/watch?v=mt6V4ih2Obo

Izvor:(ATV)