Van snage stavljen statut akcionarskog društva: “Banjalučka pivara” postaje d.o.o.

Na sjednici Skupštine akcionara “Banjalučke pivare” danas je odlučeno da ta kompanija promijeni pravnu formu i, umjesto akcionarskog, postane društvo sa ograničenom odgovornošću.

S obzirom na to, na vanrednoj i specijalnoj sjednici Skupštine van snage je stavljen statut akcionarskog društva, a usvojene su i odluke o organizovanju društva s ograničenom odgovornošću, kao i o razrješenju dužnosti Upravnog odbora “Banjalučke pivare”.

Ukupan osnovni kapital “Banjalučke pivare” a.d. Banjaluka upisan u Centralni registar hartija od vrijednosti iznosi 2.703.467 KM. Nakon promjene pravne forme iz otvorenog akcionarskog društva u društvo s ograničenom odgovornošću ukupan osnovni kapital ostaje nepromijenjen.

Ukupan osnovni kapital otvorenog akcionarskog društva koji je novčani se konvertuje u osnovni kapital društva s ograničenom odgovornošću u novcu u omjeru 1:1.

Promjenom pravne forme akcionarskog društva u društvo s ograničenom odgovornošću povlače se sve akcije registrovane kod Centralnog registra hartija od vrijednosti.

“Prednost promjene pravne forme je prilagođavanje tržišnim okolnostima, uz mogućnost racionalnijeg poslovanja i stvaranja dobiti, te mogućeg jačanja poslovnih kapaciteta i efikasnijeg upravljanja društvom”, navodi se u odlukama Skupštine, objavljenim na “Banjalučkoj berzi”.

U njima se ističe i da ova promjena pravne forme privrednog društva iz jedne pravne forme u drugu ne utiče na pravni subjektivitet privrednog društva.

Nakon odluke Skupštine akcionara o promjeni pravne forme “Banjalučke pivare”, Milan Božić, direktor Banjalučke berze, donio je odluku o privremenom zaustavljanju trgovanja hartijama od vrijednosti ovog emitenta.

Ostavite komentar: