Uspješna godina: Banke u Srpskoj uduplale profit

Bankarski sektor u Republici Srpskoj ostvario je lani neto dobit od 115,5 miliona maraka, što je za 62,7 miliona više u odnosu na godinu ranije, pokazuje najnoviji izvještaj Agencije za bankarstvo RS.

Prema podacima navedenim u godišnjem izvještaju, sedam banaka iskazalo je neto dobit u ukupnom iznosu od 122,8 miliona KM, dok je jedna banka iskazala neto gubitak u iznosu od 7,3 miliona KM.

Depoziti kao najznačajniji izvor finansiranja banaka sa učešćem od 77,8 procenata u ukupnoj pasivi iznosili su 7,5 milijardi KM i zabilježili su rast od 983,3 miliona KM ili za 15 odsto u odnosu na kraj 2020. godine. U Agenciji za bankarstvo navode da je na rast depozita najviše uticao rast depozita Vlade i vladinih institucija zbog priliva od emitovanih obveznica, kao i povučenih tranši od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). Osim depozita, porasla je i štednja, ali i zaduženost. Prema podacima navedenim u izvještaju, štednja stanovništva, uključujući i tekuće račune, iznosila je četiri milijarde KM i bila je veća za 11 odsto u odnosu na kraj 2020. godine.

“Oročena štednja činila je 71,2 odsto ukupne štednje i zadržala je isti nivo, dok je štednja po viđenju bez tekućih računa građana činila 26,2 odsto ukupne štednje građana i bila je veća za 14 procenata u odnosu na kraj 2020. godine. Štednja građana po viđenju i sredstva na tekućim računima kontinuirano kroz više izvještajnih perioda imaju rast, dok učešće oročene štednje opada”, stoji u izvještaju Agencije za bankarstvo.

Kada je riječ o zaduženosti, ukupni krediti na kraju prošle godine iznosili su 5,7 milijardi KM, što je za četiri odsto više u odnosu na kraj 2020. godine.

“Najveće učešće u ukupnim kreditima, 49 odsto, i dalje imaju krediti dati stanovništvu koji su iznosili 2,8 milijardi KM i bili su veći za devet procenata, dok su krediti dati privatnim preduzećima porasli za tri procenta”, navedeno je u izvještaju.

Ekonomista Marko Đogo ističe za “Glas Srpske” da svi ovi podaci pokazuju da je bankarski sektor u Srpskoj zdrav.

“Potrebno je imati u vidu da je na ove impresivne stope rasta uticao pad iz 2020. godine koju je obilježila pandemija virusa korona, tako da je ovo sada na neki način povratak na pretkrizni nivo”, rekao je Đogo.

Dodao je da, kada je riječ o kreditima, ne treba zaboraviti da je Agencija za bankarstvo u vrijeme korone reagovala vanrednim mjerama i omogućila bankama da kreditiraju i privredne subjekte koji su bili u problemima.

“Uz sve to, u koroni nije ni došlo do pada kredita. Navedena stopa rasta zaduženja je na nivou one kakvu smo imali u godinama prije korone”, kazao je Đogo.

Nekvalitetni krediti

Prema podacima Agencije za bankarstvo RS, nekvalitetni krediti lani su iznosili 226,8 miliona KM i u odnosu na godinu ranije manji su za 21 odsto. U izvještaju je navedeno da je učešće nekvalitetnih kredita sa 5,2 odsto, koliko je iznosilo na kraju 2020. godine, lani palo na četiri procenta.

Ostavite komentar: