UIO BiH: Prihodi od indirektnih poreza 9,727 milijardi KM

03.12.2023. | 09:58

Prihodi od indirektnih poreza za jedanaest mjeseci ove godine iznosili su 9,727 milijardi KM i veći su za 652 miliona KM ili 7,18 odsto u odnosu na isti period lani, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH.

UIO navodi da je novembru prikupljeno 927 miliona KM indirektnih poreza što je za 64 miliona KM više u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Nakon što je privredi vraćen PDV u iznosu od 1,984 milijardi KM, neto prikupljeni prihodi koji su raspoređeni korisnicima /BiH, entiteti, Brčko distrikt/ u periodu januar-novembar 2023. godine iznosili su 7,743 milijardi KM i veći su za 557 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu lani.

Za finansiranje institucija na nivou BiH u periodu januar-novembar ove godine raspoređeno je 937 miliona KM.

Višak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je na računima entiteta i Brčko distrikta, tako je Federacija BiH dobila 4,198 milijardi KM, Republika Srpska 2,314 milijarde KM i Brčko distrikt 234 miliona KM.

Pored raspoređenih prihoda, a po osnovu posebne putarine za izgradnju auto-puteva i izgradnju i rekonstrukciju ostalih puteva /0,25 KM/, FBiH je dobila dodatnih 206 miliona KM, Republika Srpska 136 miliona KM i Brčko distrikt 6,9 miliona KM.