Stekli povjerenje kupaca: Alumina u plusu i u vrijeme korone

Kompanija “Alumina” iz Zvornika je i u periodu globalne krize, dodatno opterećene pandemijom virusa korona, uspjela pozitivno da posluje, da nastavi razvojni program i da sačuva sve inostrane destinacije gdje plasira svoje proizvode, rekao je danas predsjednik Upravnog odbora ovog privrednog društva Mile Matić.


On je naglasio da “Alumina” u svom proizvodnom programu ima 31 proizvod koji se plasira na inostrano tržište.

Govoreći o poslovanju u 2020. godini, Matić je rekao da je ovo, ipak, dosta teška godina za poslovanje “Alumine”.

“Svjetska ekonomska kriza se od sredine 2019. ubrzano širila, imala je negativne konsenkvence, tako da smo za ovu godinu planirali manji obim proizvodnje i poslovanje prilagodili tržišnim prilikama”, ocijenio je Matić.

On je dodao da je pandemija virusa korona, poslije toga, prouzrokovala i dodatne probleme, jer je došlo do prekompozicije tržišta.

“Sve velike kompanije sa kojima sarađujemo su značajno smanjile obim poslovanja, neke su svoj proizvodni program ‘skresale’ i do 70 odsto“, pojasnio je Matić i istakao da je i “Alumina” bila primorana da dodatno smanji kapacitet proizvodnje za oko 25 odsto.

Bez obzira na sve probleme i teškoće, izazvane globalnom krizom i pandemijom virusa korona, “Alumina” je, dodao je Matić, nastavila da profitabilno posluje i u 2020. godini.

Ističući da je “Alumina” pokazala prilagodljivost novim okolnostima i aspekt poslovanja stavila na tržište, Matić je rekao da su u isto vrijeme, ostvareni svi drugi planirani ciljevi.

“Redovno isplaćujemo plate i druge obaveze prema zaposlenima, nismo otpustili ni jednog radnika, bez obzira na manji obim proizvodnje, uredno izmirujemo poreze i doprinose prema državi, kao i obaveze prema dobavljačima”, rekao je predsjednik Upravnog odbora “Alumine”.

Mile Matić, predsjednik Upravnog odbora “Alumine”
Mile Matić, predsjednik Upravnog odbora “Alumine”

Matić je naglasio da, i pored svih tih problema, nije zaustavljen razvojni program, ali da se pravi revitalizacija i smanjenje troškova gdje god je to moguće.

“Jednom riječju, borimo se u skladu sa tržišnim mogućnostima da što bolje fluktuiramo i da krizu iskoristimo kao pozitivan faktor kako bi napravili dodatnu disperziju tržišta i da pritom prekomponujemo svoje proizvodne kapacitete”, rekao je Matić.

Matić je istakao da je “Alumina” uspjela, ne samo da sačuva sve inostrane destinacije, nego je štaviše tokom ove godine, u periodu globalne krize, dobila osam novih kupaca.

Prilike u svjetskoj ekonomiji su, objasnio je, takve da svi manje rade i imaju manje tržišne zahtjeve.

“Svijet se, kao što je poznato, nalazi u situaciji gdje je gro potrošnje smanjen i zbog kretanja stanovništva, otežane logistike i svih drugih parametara koji su vidljivi”, naveo je Matić.

Govoreći o stečenom povjerenju “Alumine” kod svojih kupaca, Matić kaže da je poslovna filozofija ove kompanije takva da je kupac uvijek u pravu.

“Sa svim našim kupcima gradimo korektne partnerske odnose i vodimo transparentnu komunikaciju. Idemo do primijenjenog inženjeringa, kupci nas pomažu u tom smislu da prave permanentno audite, malo zbog statusne pozicije fabrike, a malo zbog toga što smo locirani van područja Evropske unije”, kaže Matić.

U suštini, istakao je Matić, fabrika nema nikakav problem u funkcionisanju sa kupcima.

Komentarišući situaciji u kojoj je “Alumina” bila 2013. godine i kako je uspjela osvojiti evropsko i svjetsko tržište, Matić je rekao da je ovo privredno društvo imalo jasan razvojni plan.

“Fabrika nikad nije bila u mogućnosti da kontinuirano, pozitivno posluje, nego samo kad su bile povoljne berzanske prilike. Kad toga nije bilo, onda se tražila pomoć. Međutim, u ovom momentu ‘Alumina’ stabilno funkcioniše bez obzira na nemoguće uslove i krizu koja potresa čitav svijet, uključujući i pandemiju“, kaže Matić.

Govoreći o proizvodnom programu sa kojim je “Alumina” zastupljena na inostranom tržištu, Matić ističe da fabrika u svom proizvodnom programu trenutno ima 31 proizvod i da je sva proizvodnja namijenjena za izvoz.

“Podsjećam, 2013. godine zatekli smo četiri proizvoda – metalurška glinica, hidrat, vodeno staklo i zeolit za deterdžente. Još tada smo se u svojoj poslovnoj politici orijentisali da svaka tri mjeseca pravimo novi proizvod koji će tržišno biti verifikovan.

U ovoj godini napravili smo pet novih proizvoda. Riječ je o proizvodima više faze prerade, gdje je geometrijski pad troškova proizvodnje. Za ovakav oblik proizvodnje imamo tržište, ali to nije masovna proizvodnja. To su proizvodi gdje su ograničene mogućnosti prodaje“, naglasio je Matić.

Matić kaže da u strukturi proizvodnog programa “Alumina” razvija stablo u svim segmentima.

“Od početne faze deterdžentskog zeolita, recimo, u ovom momentu imamo 12 vrsta zeolita. Jer, da bi fabrika imala stabilnost i održivost na tržištu, bez obzira da li radila sa smanjenim ili većim kapacitetom, bazni program prevashodno zavisi od tržišnih uslova”, smatra Matić.

Matić kaže da je Evropa dominantno tržište “Alumine” i dodaje da kompanija izvozi na pet kontinenata plasirajući svoje proizvode u više od 50 zemalja.

“U ovoj godini da bi iskoristili krizu da pravimo disperziju više tržišta, dobili smo, kao što sam naveo, osam novih kupaca. Imamo potencijalno razgovore sa još 20 kupaca, da što manje budemo zavisni od bilo kog pojedinačnog kupca”, rekao je Matić.

On je naveo da je bilo situacija da kupci nisu zadovoljni proizvodima “Alumine” i da je bilo reklamacija i naglasio da je “Alumina” kompleksan sistem.

“Imamo 31 proizvod, sve to traži da se obezbijedi skladišni prostor, koji zahtijevaju različito pakovanje i različitu logistiku. Problemi nekad nisu do nas, a opet nekad imamo i mi odgovornost za logistiku, odnosno prevoz”, rekao je on.

Naveo je da ima raznih situacija, ali, generalno se može reći da “Alumina” nema problema u kvalitetu proizvoda prema svojim kupcima.

Matić je podsjetio da “Alumina”, kada je pandemija virusa korona bila na vrhuncu, udovoljila zahtjevima tržišta Italije i Španije, zemljama koje su najviše bile ugrožene virusom korona i naglasio da nijedan kupac nije ostao bez robe u teškim vremenima.

On je istakao da je “Alumina”, prema statističkim podacima za prvih šest mjeseci ove godine, bila druga po izvozu u BiH i dodaje da je kompanija sigurno prva, kada se pogleda izvozno-uvozna struktura, jer ovo privredno društvo nema prodaje na domaćem tržištu, sve radi za izvoz.

Iznoseći podatke koliko firmi i ljudi “živi” indirektno od fabrike, Matić ističe da je “Alumina” nosilac razvoja ovog područja.

“Fabrika zapošljava nešto više od 1.500 radnika i u statistici je uobičajeno množenje sa 20 kada se računa takozvani multiefekat, pa se ispostavlja da od pulsa ove fabrike i učinka njenih radnika indirektno zavisi više desetina hiljada ljudi u Zvorniku, regiji Birač, u bližem i širem okruženju”, kaže Matić.

On je dodao da je ovo velika fabrika za ovako mali prostor, pa je prirodno da ima uspješnu saradnju sa institucijama Republike Srpske.

“Svako suočavanje sa bilo kojim problemom, nailazimo na razumijevanje i podršku najviših zvaničnika Republike Srpske da sistem funkcioniše. Dokaz toga su posjete i direktne komunikacije, a u korist svih i naravno za budućnost fabrike”, istakao je Matić.

On je podsjetio da je ta podrška bila najvažnija u momentu kada je došlo do pada cijena na svjetskoj berzi i dodao da je tada fabrika imala i finansijsku podršku Vlade Republike Srpske.

Ističući da fabrika svojim radom i poslovanjem utiče na opšti okvir stanja u Republici Srpskoj, Matić smatra da je nekada i nematerijalna podrška jako značajna.

Matić je dodao da ima mnogo firmi iz Republike Srpske i sa drugih područja, koje su u svom poslovanju orijentisane na “Aluminu” i ističe da kompanija ima oko 1.500 dobavljača i da sarađuje sa oko 300 firmi iz Republike Srpske.

Govoreći o tome da se u nekim medijima o “Alumini” povremeno piše u negativnom kontekstu, Matić smatra da svi nekorektni istupi u medijima nanose ozbiljnu štetu, prave probleme i ruše kredibilitet kompanije bez obzira što je stopostotno izvozno preduzeće i što od njega žive na hiljade porodica.

“Svi naši kupci, odnosno poslovni partneri, koji imaju dominantno snabdijevanje iz ove fabrike, putem interneta prate šta se piše o nama. Interesuju se, traže dodatne upite, tako da se kod naših kupaca stvara jedna zbunjujuća slika potpuno nepotrebno. Pozadina može biti vlasničko prestrojavanje ili pak interesna pozicija. Mi se ponašamo tako da radimo i funkcionišemo na najbolji mogući način. Statusna pozicija fabrike nije pitanje nas, ne možemo sami sebe dovesti u drugu statusnu poziciju”, ocijenio je Matić.

On je dodao da je najbolja borba protiv negativnih natpisa rad i rezultati rada.

“Ali, naš opšti ambijent je nezdrav i neadekvatan. Objave se neke stvari a da se i ne konsultuje druga strana, što je nevjerovatno. Čak smo za neke stvari koje su objavljivane tužili, ali ne možemo se mi time baviti. Nama je poslovna filozofija da udovoljimo zahtjevima naših kupaca, da imamo što kvalitetniju proizvodnju i da što profitabilnije poslujemo kako bi zadovoljili interese opšteg karaktera”, rekao je Matić.

Govoreći o budućnosti “Alumine”, Matić kaže da kompanija treba da nastavi trend svog razvoja, koji je usmjeren u četiri pravca.

Prema njegovim riječima, svaki pravac ima dovoljno mogućnosti, koje treba prilagoditi prema resursima koji postoje da se ide naprijed i da se pravi dalja finalizacija proizvodnje.

“Ozbiljne su i ogromne mogućnosti kako u nemetalurškom programu glinica i hidrata, tako i u alumosilikatnoj oblasti, gdje samo sintetičkih zeolita ima oko 2.500 vrsta. Radimo i na stvaranju uslova za proizvodnju korunda, još jednog novog proizvoda koji će se naći u portfoliju fabrike”, rekao je Matić i dodao da fabrika ide u razvoj prema osmišljenom strateškom planu.

Matić smatra da bi time na direktan ili indirektan način bilo omogućeno otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje mladih ljudi, ali s ciljem da i u budućnosti “Alumina” bude stabilna i prepoznatljiva firma u svjetskim okvirima.

Ostavite komentar: