Računica za devet mjeseci: Srpska ostvarila 4,38 milijarde dolara spoljnotrgovinske razmjene

Republika Srpska je za devet mjeseci ove godine ostvarila skoro 4,38 milijardi dolara spoljnotrgovinske razmjene sa inostranstvom, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 79,7 odsto, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Vrijednost ostvarenog izvoza u posmatranom periodu bila je 1,94 milijarde dolara, a uvoza oko 2,44 milijardi dolara. Ostvareni izvoz za devet mjeseci je veći za 38,5 odsto, a uvoza je veći za 30,1 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Najveći obim spoljnotrgovinske razmjene od 740,5 miliona dolara Srpska je ostvarila sa Srbijom, zatim sa Italijom od nešto preko 635 miliona dolara.

Srpska je za devet mjeseci u spoljnotrgovinskom poslovanju sa EU ostvarila izvoz od 1,426 milijardi dolara ili više za skoro 40 odsto, te uvoz od 1,409 milijardi dolara ili više za 32,6 odsto nego u istom periodu prošle godine.

Ekonomista Đurđica Stojadinović rekla je Srni da se dobri pokazatelji spoljnotrgovinske razmjene Srpske nastavljaju i u ovom periodu, a koji se odnose na suficit u poslovanju sa EU kao najznačajnijem partneru, te visok procenat pokrivenosti uvoza izvozom.

Prema njenim riječima, izazovi koji u skorom vremenu mogu imati uticaj na spoljnotrgovinsko poslovanje je postojeća energetka kriza i kretanje cijena energenata, inflatorna kretanja posebno u zemljama trgovinskim partnerima Srpskoj i fiksan kurs evra za KM što po definiciji odgovara više uvozu nego izvozu.

Ostavite komentar: