Prosjek plata u državama bivše SFRJ: Najviša u Sloveniji, a evo kakva je situacija u Srpskoj

27.02.2024. | 17:57

​Prosječna neto plata u državama bivše Jugoslavije tokom decembra 2023. godine bila je najviša u Sloveniji (1.530 evra), a najniža u Sjevernoj Makedoniji (649 evra).

Na drugom mjestu je Hrvatska (1.191 evro), slijedi je Crna Gora (814 evra), pa Srbija (811.3 evra), a ispred Sjeverne Makedonije, po prosječnim platama nalazi se jedino BiH (654 evra).

Slovenija – 1.530 evra

Prosječna neto plata u decembru 2023. godine u Sloveniji iznosila je 1.529,86 evra i bila je od plate za novembar nominalno niža za četiri, a realno za 3.5 odsto.

Prosječna bruto plata za decembar 2023. godine iznosi 2.348,32 evra.

Od plate za novembar je bila niža, nominalno za 3.2 odsto, realno za 2.7 odsto, pokazuju podaci Zavoda za statistiku Slovenije.

Hrvatska – 1.191 evro

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u Hrvatskoj za decembar 2023. iznosila je 1.191 evra, što je nominalno niže za 1.4 odsto, a realno za 0.9 odsto u odnosu na novembar 2023., podaci su Državnog zavoda za statistiku Hrvatske.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, viša je nominalno za 13.9 odsto, a realno za devet odsto.

Prosječna mjesečna bruto plata u decembru 2023. iznosila je 1.620 evra, što je u odnosu na novembru 2023. nominalno niže za 3.5 odsto, a realno za tri odsto.

Najviša prosječna neto plata u decembru isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 1795 evra, a najniža u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 739 evra.

Crna Gora – 814 evra

Prosječna neto zarada (bez poreza i doprinosa) u Crnoj Gori u decembru 2023. iznosila je 814 evra, a u bruto iznosu iznosila je 1.018 evra.

Prosječna (neto) zarada u decembru 2023. godine u odnosu na novembar 2023. godine zabilježila je rast od 0.9 odsto, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine rast od 12 odsto.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u decembru 2023. godine u odnosu na novembar 2023. zabilježile pad od 0.5 odsto, proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 1.4 odsto, podaci su Statističkog zavoda Crne Gore – “Monstata”.

Srbija – 811,3 evra

Prosječna zarada (bruto) obračunata za decembar 2023. godine iznosila je 130.405 dinara (oko 1.112,6 evra), dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 95.093 dinara (811.3 evra, prema srednjem kursu NBS na današnji dan).

Prema podacima koje je objavio Republički zavod za statistiku (RZS) rast bruto i neto zarada, u periodu januar-decembar 2023. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 14.8 odsto nominalno, odnosno 2.4 odsto realno.

U poređenju sa istim mjesecom prethodne godine, prosječna bruto zarada za decembar 2023. godine nominalno je veća za 13.1 odsto, a realno za 5.1 odsto, dok je prosječna neto zarada nominalno veća za 12.9 procenatra, odnosno za 4.9 procenata realno.

Medijalna neto zarada za decembar 2023. godine iznosila je 69.842 dinara, što znači da je 50 procenata zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Republika Srpska / BiH – 654 evra

U BiH, prema podacima Agencije za statistiku BiH, prosječna neto plata isplaćena u decembru 2023. godine iznosila je 1.297 KM (oko 653,73 evra), a posmatrano u bruto iznosu, prosječna plata u decembru bila je 2.004 KM (oko 1.010 evra), što pokazuje nominalni pad za 0.5 odsto, a realni za 0.3 odsto u odnosu na mjesec ranije. U odnosu na decembar 2022. godine nominalno je viša za devet odsto.

U Federaciji BiH prosječna mjesečna neto plata po zaposlenom za decembar 2023. godine 1.296 KM (653,23 evra), a bruto plata iznosila je 2.018 KM (1017,14 evra), pokazali su posljednji podaci objavljeni u Službenom glasniku FBiH.

U Republici Srpskoj prosječna neto plata po zaposlenom za decembar 2023. godine iznosila je 1.304 KM (oko 657 evra), u bruto iznosu 1.988 KM (oko 1002 evra), pokazuju zvanični podaci.

Sjeverna Makedonija – 649 evra

Prosječna mjesečna neto plata u zemlji u decembru 2023. bila je 39.998 denara (oko 649.12 evra), prema posljednjim podacima koje je objavio Državni zavod za statistiku Sjeverne Makedonije.

Prosječna decembarska neto plata veća je za 16.4 odsto u odnosu na decembar 2022, pokazuju statistike.

“Ovo povećanje je uzrokovano povećanjem prosječne mjesečne neto zarade po zaposlenom u sektorima: javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje (27.5 odsto), snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (27.1 procenat) i građevinarstvo ( 21.8 odsto)”, navodi se u saopštenju RZS.

U poređenju sa novembrom 2023. godine, neto plate za decembar 2023. bile su veće za radnike u sljedećim sektorima: građevinarstvo (9.7 odsto), umjetnost, zabava i rekreacija (9.0 procenata) i rudarstvo i vađenje (8.6 odsto).

Prosječna mjesečna bruto zarada isplaćena po zaposlenom u decembru 2023. godine iznosila je 60.036 denara (oko 974.31 evra), dodaje se u saopštenju, prenosi “Nova Ekonomija”.