Precizni podaci Centralne banke: Priliv direktnih stranih investicija u BiH lani 699 miliona KM

Priliv direktnih stranih investicija u BiH u 2019. godini iznosio je 699 miliona KM, pokazuju podaci Centralne banke BiH.

U pogledu geografskog rasporeda, najviše priliva investicija tokom 2019. godine je iz Rusije 211 miliona KM, a onda iz Hrvatske 117 miliona KM.

“Prema djelatnostima, najviše investicija je realizovano u oblasti proizvodnje koksa i rafiniranih naftnih proizvoda (202 miliona KM), finansijskih uslužnih djelatnosti /bankarski sektor, 154 miliona KM/, i u oblasti trgovine na veliko (92 miliona KM)”, saopšteno je iz Centralne banke BiH.

U saopštenju se napominje da su manji prilivi investicija u odnosu na 2018. godinu koji su, prema revidiranim podacima iznosili 952 miliona KM, uzrokovani, između ostalog, povećanom isplatom dividendi u posljednjem kvartalu 2019. godine, kao i preuzimanjem preduzeća u stranom vlasništvu od preduzeća u domaćem vlasništvu.

“Na kraju 2019. godine, stanje direktnih stranih investicija iznosilo je 15,02 milijarde KM”, naveli su iz Centralne banke. U saopštenju se pojašnjava da ovaj iznos predstavlja rezultat investiranja u prethodnim godinama, kao i poslovanja preduzeća u stranom vlasništvu.

“Najveći iznos stanja direktnih investicija i dalje se odnosi na Austriju (2,7 milijardi KM), Hrvatsku (2,4 milijarde KM) i Srbiju (blizu dvije milijarde KM)”, precizirali su iz Centralne banke BiH.

U saopštenju se navodi da je, posmatrano po djelatnostima, najviše stanje direktnih stranih investicija u oblasti finansijskih usluga (3,7 milijardi KM), zatim u oblastima telekomunikacija (1,7 milijardi KM) i trgovine na veliko (1,2 milijardi KM).

“U skladu sa politikom revizije i na osnovu dodatnih podataka, s objavljivanjem podataka za 2019, izvršene su revizije i za prethodne dvije godine”, dodaje se u saopštenju.

Ostavite komentar: