Pravila treba da se poštuju! Zakonski se uređuje zaštita od uznemiravanja na radu

lada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu.

Ovim prijedlogom se uređuju zaštita i postupak za ostvarivanje prava na zaštitu od tog uznemiravanja, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu na tom planu i u vezi sa radom.
Iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću saopšteno je da je osnovni razlog za usvajanje zakona potpunija i sveobuhvatnija zaštita radnika i poslodavca, kao i drugih lica koja su na bilo koji način radno angažovana, a mogu biti izložena uznemiravanju na radu, kako u pogledu definisanja vrste i načina uznemiravanja na radu i u vezi sa radom, tako i mehanizama zaštite od uznemiravanja.
Donošenje Zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu predviđeno je Programom rada Narodne skupštine za ovu godinu, a novim zakonom o zaštiti od uznemiravanja na radu se mehanizmi zaštite od uznemiravanja na radu propisuju sadržajnije i kvalitetnije u odnosu na postojeće stanje.
Pravo na zaštitu od uznemiravanja na radu ima ustavni karakter jer se Ustavom Srpske garantuje dostojanstvo i sigurnost, nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta čovjeka, njegove privatnosti i ličnih prava, kao i to da niko ne smije biti podvrgnut mučenju, nečovječnom ili ponižavajućem postupanju.

Ostavite komentar: