Poreska uprava RS raspisala tender: Za novi sistem fiskalizacije 37 miliona KM

28.07.2022. | 14:37

Poreska uprava Republike Srpske objavila je javnu nabavku za usluge uspostavljanja novog informacionog sistema za fiskalizaciju.

Provođenje postupka će se odvijati u dvije faze. Prva je pretkvalifikacija i odnosi se na provjeru kvalifikovanosti kandidata koji su dostavili zahtjev za učešće, a druga faza se naziva “dostavljanje ponuda” od strane kvalifikovanih ponuđača.

Danas je raspisan tender za prvu fazu pretkvalifikacije, ograničeni postupak, vrijedan 31.623.931,16 KM bez PDV-a, odnosno 37 miliona KM sa PDV-om, u kojem kandidati na osnovu tenderske dokumentacije dostavljaju zahtjev za učešće.

U čemu je suštinska razlika između starog i novog sistema?

Kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji, uspostavljanje sistema za fiskalizaciju uključuje usluge upravljanja projektom uspostavljanja informacionog sistema (softver i hardver), postavljanje arhitekture i analize poslovnih procesa, projektovanja, razvoja i implementacije informacionog sistema za upravljanje fiskalizacijom što uključuje isporuku i razvoj softvera, instalacija i konfiguracija hardvera, upravljanjem kvalitetom, rizicima i performansama sistema, kao i bezbjednosnom provjerama (penetracijsko testiranje, identifikacija slabosti i njihovim otklanjanjem radi dostizanja visokog stepena bezbjednosti sistema), te prilagođavanjem korisničkog interfejsa potrebama korisnika i standardima struke.

Također, uključeno je vršenje usluga održavanja sistema u garantnom roku (preventavno i korektivno održavanje) putem usluga servis deska, te savjetodavna pomoć Poreskoj upravi u pružanju usluga krajnjim korisnicima sistema u uspostavljanju sistema i njegovom redovnom uspješnom funkcionisanju, piše Akta.

Sistem za upravljanje fiskalizacijom (SUF) definiše novi model elektronske fiskalizacije (e-fiskalizacija), putem kojeg Poreska uprava u potpunosti upravlja sa procesom izdavanja fiskalnih računa. Upravljanje se vrši na način da Poreska uprava preuzima sve podatke iz procesora fiskalnih računa, te putem odgovarajućih servisa, omogućava kupcima provjeru da li je fiskalni račun izdat u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji i nodzakonskim programima.

Upravljanje procesom izdavanja fiskalnih računa svakog obveznika fiskalizacije vrši se od njegovog iniciranja do gašenja, a na osnovu podataka kojim se upravlja kreiraju se analize i izvještaji.

Projektom se mora postići da obveznik fiskalizacije može da, u trenutku pojedinačno ostvarenog prometa roba i usluga, uključujući i primljeni avans za budući promet, izda fiskalni račun korištenjem elektronskog fiskalnog uređaja, koji se sastoji od elemenata (procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje računa) čija je upotreba odobrena od Poreske uprave.

Glavni cilj ovog projekta je stvaranje uslova za efikasnije korištenje resursa Poreske uprave, suzbijanje sive ekonomije, borba protiv nelojalne konkurencije, povećanje poreskih prihoda, te viši nivo kvaliteta u obavljanju kontrole nad poreskim obveznicima.

Suštinska razlika između starog i novog sistema je što postojeći sistem funkcioniše tako što se dnevno izdati računi smještaju u memoriju fiskalnog uređaja i iz te memorije se kreiraju dnevni izvještaji koji se šalju Poreskoj upravi. Dakle, obveznik je taj koji kontroliše slanje. U novom sistemu to slanje neće zavisti od ljudskog faktora, a informacija o prometu će biti detaljnija, uključujući i artikle na računu koji će biti vidljivi, što sad nije slučaj.

“Takođe, poreski inspektor je do sada morao biti pisutan kod fiskalizacije svake kase, što sada neće biti potrebno, jer je sve automatizovano. Veoma je važno što će kontrola biti lakša i za potrošače, jer skeniranjem QR koda možemo vidjeti da li je promet registrovan u Poreskoj upravi, što je svima u interesu”, izjavila je Slobodanka Popović, pomoćnik ministra finansija za fiskalni sistem..

Implementacija projekta će se odvijati kroz nekoliko faza. Prva faza je priprema projekta, zatim druga je definisanje poslovnih i tehničkih zahtjeva, treća je razvoj i implementacija sistema, slijedi obuka i testiranje, te postimplementacijska podrška u garantnom roku.

Vlada snosi troškove uvođenja novog sistema

Prije utvrđivanja Prijedloga zakona Ministarstvo finansija RS provelo je i javnu raspravu. Većina obveznika je priznala da jedva čeka da pređe na jednostavniji model fiskalizacije.

Također, za njih je veoma značajno što će Vlada RS snositi troškove uvođenja novog sistema, jer je to prije skoro 14 godina za njih bila velika stavka.

Od svih zemalja u okruženju koje su uvele identičan ili sličan model fiskalizacije, jedino se Vlada RS odlučila na takav korak. Kako je ranije rečeno, smatrali su da je ovaj put bolje da to bude njihov  trošak i da, na taj način, podrže obveznike.

“To ne posmatramo samo kao trošak, već kao investiciju koja će nam se vratiti kroz povećanje prihoda. Sigurna sam da ćemo sa novim modelom svi biti na dobitku”, navodi Popović.