Poreska uprava: Rok za podnošenje godišnjih prijava ističe 31. marta

Poreska uprava Republike Srpske saopštila je da 31. marta ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za 2018. i 2019. godinu.

Kada je riječ o fizičkim licima, 31. marta ističe rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2018. godinu, za podnošenje godišnje prijave poreza po odbitku za godišnji obračun doprinosa za 2018, koju podnose samo nosioci komercijalnih i nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, te za poreske prijave za registrovano oružje za 2019. godinu.

Kod preduzetnika, 31. marta ističe rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2018. godinu, godišnje poreske prijave za malog preduzetnika koja se podnosi samo ako u 2018. godini nisu podnesene mjesečne prijave za malog preduzetnika i/ili je u 2018. godini prijavljen porez manji od 600 KM, te za poreske prijave za posebnu republičku taksu i za komunalnu taksu za 2019. godinu.

Iz Poreske uprave navode da za pravna lica, odnosno poslovne jedinice pravnih lica iz FBiH, te strana pravna lica sa stalnim mjestom poslovanja, 31. marta ističe rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dobit za 2018. godinu, godišnje prijave kontrolisanih transakcija sa povezanim licima za 2018. godinu, koju podnose poreski obveznici čiji ukupan iznos kontrolisanih transakcija u 2018. godini prelazi 700.000 KM, te za podnošenje poreske prijave za komunalnu taksu i za registrovano oružje za 2019. godinu.

Poreska uprava još jednom poziva poreske obveznike u Srpskoj da poštuju zakonom propisane rokove, koje na jednom mjestu mogu pronaći u “Poreskom kalendaru za 2019. godinu” objavljenom na internet stranici ove uprave.

 

Izvor.(SRNA / RTRS)

Ostavite komentar: