Poboljšani uslovi rada: Rafinerija ulja Modriča automatizovala proces pakovanja

06.09.2021. | 14:49

„Rafinerija ulja Modriča“ a.d. Modriča, nabavila je, montirala i pustila u rad novu liniju za punjenje i pakovanje mazivih masti, koja omogućava kvalitetnije, preciznije i brže pakovanje, čime se poboljšava konkurentnost finalnog proizvoda.

Kapacitet nove linije je 500 kantica (1L) na sat.

„Rafinerija ulja Modriča je u nabavku opreme uložila 250. 000 KM, dok je za adaptaciju prostorije za montažu i rad linije izdvojila 20.000 KM, čime su znatno poboljšani uslovi rada zaposlenih“, istakao je Kiril Tkačev generalni direktor Rafinerije ulja Modriča.

On dodaje da je uporedo sa uvođenjem savremene tehnološke linije za punjenje i pakovanje mazivih masti, izvršena i dodatna edukacija radnika u cilju stručnog, efikasnog i bezbjednog poslovnog procesa rada.

Unaprijeđenjem ovog tehnološkog procesa omogućen je jednostavniji način doziranja proizvoda na liniji za punjenje i pakovanje, a gubici gotovog proizvoda prilikom pakovanja su svedeni na minimum. Povećava se kapacitet pakovanja, stvoreni su uslovi za pakovanje različitih vrsta ambalaža, poboljšan je kvalitet zatvaranja, etiketiranja i zbirnog pakovanja (formiranje paketa), skraćeno je vrijeme za podešavanje linije prilikom prelaska na drugu vrstu ambalaže, te poboljšana preciznost punjenja.

Nabavkom nove linije, automatizovan je proces pakovanja svih osnovnih grupa proizvoda Rafinerije ulja Modriča (maziva ulja, tečnosti, mazive masti), zaključio je Kiril Tkačev generalni direktor Rafinerije ulja Modriča, te dodao da je ova nabavka samo jedan segment kontinuiranog procesa modernizacije koju kompanija provodi u cilju stalnog usavršavanja i podizanja nivoa kvaliteta proizvodnih procesa i finalnih proizvoda.

Oznake: Pakovanje, Proces