Opaka korona donijela nove troškove! Zemlje Evropske unije sve su zaduženije

Javni dug u Evropskoj uniji i evrozoni naglo je porastao u drugom tromjesečju zbog pojačanih potreba zemalja za finansiranjem kako bi se ublažile posljedice pandemije korona virusa, pokazao je najnoviji izvještaj Eurostata.

Na nivou EU javni dug iskazan udjelom u BDP porastao je u drugom kvartalu na 87,7 odsto, sa 79,4 odsto u prva tri ovogodišnja mjeseca. U evrozoni je skočio sa 86,3 na 95,1 odsto, prenosi portal Bankar.me.

U periodu od aprila do juna u potpunosti je došla do izražaja pojačana potreba zemalja EU za finansiranjem kako bi se suzbilo širenje pandemije korona virusa i ublažile ekonomske posledice mera zatvaranja, napominje Evrostat.

Udio javnog duga u BDP naglo je porastao zbog velikog povećanja javnog duga i pada BDP, ističu evropski statističari.

Najviši javni dug, mjeren udjelom u BDP, od 187,4 odsto, na kraju juna imala je Grčka. Slijede Portugal sa 126,1 odsto, Belgija (115,3), Francuska (114,1), Kipar (113,2) i Španija sa 110,1 odsto, pokazuju procjene Evrostata.

Najniži nivo javnog duga, od 18,5 odsto, zabilježila je Estonija. Slijede Bugarska i Luksemburg sa 21,3 odnosno 23,8 procenata.

Među zemljama EU najviše je, u poređenju sa krajem marta skočio javni dug iskazan udjelom u BDP-u na Kipru, za 17,1 procentnih poena. Slijede Francuska sa povećanjem od 12,8 odsto, pa Italija sa 11,8 procenata. U grupi su i Španija sa 11,8 procenata, kao i Hrvatska i Belgija gdje je udio javnog duga u BDP na kraju juna bio 11 odsto viši nego na kraju marta.

U poređenju sa krajem juna prošle godine udio duga u BDP porastao je u svim zemljama EU osim Irske, gdje je smanjen za 0,3 procentna poena.

Najviše je porastao u Francuskoj, za 14,9 procenata. Slijede Belgija sa 12,9, Italija sa 11,9 i Španija sa 11,7 procenata. U Hrvatskoj je uvećan za 9,4 procentnih poena, čime se gotovo izjednačila sa Estonijom.

Najmanji rast udjela u odnosu na drugo tromjesečje prošle godine zabilježile su Švedska i Bugarska, za jedan odnosno 1,4 procentna boda, pokazuje izvještaj Evrostata.

Ostavite komentar: