Odriješili kesu: Postepeno povećanje plata za zaposlene u Nacionalnom parku “Sutjeska”

16.06.2021. | 09:19

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić i direktor Nacionalnog parka “Sutjeska” Aleksandar Kovač dogovorili su da se, u skladu sa preporukama Vlade, počne sa postepenim povećanjem plata svim zaposlenim radnicima i uz njihovo povećano angažovanje unaprijedi rad Parka.

Golićeva je istakla da će Ministarstvo i Vlada učiniti sve da bi pomogli održiv razvoj Nacionalnog parka.

“Riječ je o prirodnom bogatstvu, kojim bi se ponosile i mnogo razvijenije zemlje. Kroz projekat `Energetska efikasnost` obezbijedili smo oko 900.000 KM za energetsko utopljavanje upravne zgrade Parka”, rekla je Golićeva.

Na sastanku je bilo riječi o trenutnom funkcionisanju Nacionalnog parka i planovima budućeg poslovanja, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Kovač je ukazao na potrebu redovnih kontrola, prvenstveno republičke inspekcije za šumarstvo, lov i ribolov na očuvanju svih resursa Nacionalnog parka “Sutjeska”.

“Nacionalni park se dijelom finansira iz budžeta Republike Srpske, a dijelom iz vlastitih prihoda. Zbog pandemije je rad parka bio znatno otežan, a prihodi, u odnosu na prethodne godine, manji za dva miliona KM, što je uticalo i na ukupno poslovanje”, naveo je Kovač.

Tokom sastanka je dogovoreno da će u narednom periodu svi nadležni biti usmjereni ka tome da turistička sezona u Nacionalnom parku traje cijelu godinu, te da u saradnji sa opštinama čiji su dijelovi teritorija u sastavu parka, postane regionalni centar.