“Odriješili” kesu: “Aerodromima Srpske” 500.000 KM za saniranje posljedica manjeg broja putnika

12.11.2021. | 15:24

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske odobrio je “Aerodromima Republike Srpske” isplatu sredstava od 500.000 KM za saniranje posljedica izazvanih smanjenjem obima saobraćaja na banjalučkom aerodromu.

Odobrena je i isplata 80.000 KM privrednom društvu “Obuća” iz Zvornika za pretrpljene štete uzrokovane pandemijom virusa korona, koje se ogledaju u kašnjenju u plaćanju osnovnih obaveza društva i s tim u vezi nemogućnost realizacije ugovorenih poslova.
Takođe je odobreno i 80.000 KM Privrednom društvu “Samatini” iz Milića za saniranje negativnih uticaja pandemije virusa korona koje se ogleda u smanjenju poslovnih prihoda i nemogućnosti obezbjeđenja obrtnih sredstava za obavljanje proizvodnog procesa.
Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske upoznao se sa informacija o pisanim izjavama sa zahtjevom poslovnih subjekata koji, u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti virusa korona, ostvaruju pravo na isplatu sredstava za mart, april i maj prošle godine iz sredstava Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske i sredstava Kompenzacionog fonda.
Odobrena je isplata sredstava po osnovu ispostavljenih rješenja Poreske uprave u iznosu od 5.260 KM u svrhu finansijske pomoći za saniranje posljedica izazvanih virusom korona koji su naknadno odobreni na osnovu izvršnih rješenja drugostepenog organa.