Nova sistematizacija: U “Željeznicama RS” predviđeno 2.098 radnih mjesta

Novom sistematizacijom u “Željeznicama Republike Srpske” predviđeno je 2.098 radnih mjesta i Uprava će danas usvojiti novi Pravilnik čime se prevazilazi dugogodišnji problem više sistematizacija u kompaniji, izjavio je generalni direktor Željko Radić i dodao da će se nastaviti inicirati prijem novih radnika potrebnih na terenu.

Radić je naglasio da je Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta prelazno rješenje, kao i da pokazuje da se poštuje Statut društva da su “Željeznice” trenutno organizovane kao jedinstveno preduzeće koje ima zajedničke poslove, ali i da su poštovane preporuke konsultanta.

Radić je na konferenciji za novinare rekao da nova sistematizacije predviđa smanjenje značajnog broja rukovodilaca u skladu sa smanjenjem broja sektora, šefova službi, dok je s druge strane većina izvršnih poslova zadržana.

Najavio je i da će jedan broj radnika koji nisu sposobni za rad biti penzionisan, a jedan broj uključen u proces rada prema sposobnostima.

“Nijedan zaposleni radnik nije višak”, istakao je Radić i dodao da se u proteklih pola godine vrši revizija radne sposobnosti radnika koji imaju smanjenu radnu sposobnost.

Radić je naveo da je danas u Željeznicama Republike Srpske zaposleno 2.029 radnika.

Podsjetio je da je prema sistematizaciji iz 2014. godine u “Željeznicama” bilo predviđeno 5.713 radnih mjesta sa 307 rukovodilaca svih nivoa, 64 šefova službi, 89 šefova stanica, uz napomenu da nova ima svega 2.098 radnih mjesta sa dva izvršna direktora, 27 šefova službi i 67 šefova stanica.

Radić je pojasnio da je u izradu Pravilnika bilo uključeno osam sindikalnih organizacija da bi se došlo do jedinstvenog primjenjivog akta na osnovu kojeg će se definisati raspored koeficijenata prema platnim razredima da bi se izbjegla trenutna situacija da su prve četiri grupe zaposlenih na nivou najniže plate u Srpskoj.

Prema njegovim riječima, preduzimaju se neophodni koraci kako bi se struktura zaposlenih popravila što ukazuje da će se raditi na pronalasku odgovarajućeg modela za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i stručno osposobljavanje.

Radić je podsjetio da su “Željeznice” raspisale treći interni poziv radnicima za dobrovoljni odlazak i sporazumni prestanak radnog odnosa uz stimulativne otpremnine, ali da time nisu obuhvaćeni deficitarni radnici izvršne službe.

Prema planu zapošljavanja, kaže Radić, u tekućoj godini ukazala se potreba za 47 radnika u poslovim infrastrukture i 52 u poslovima operacija, dok se za narednu godinu predviđa 71 radnik u poslovima infrastrukture, a 59 u poslovima operacija.

“Potrebni su nam radnici na terenu – bravari, mašinovođe, pregledači, otpravnici vozova, pružni radnici, dakle svi oni koji su neophodni da bi se odvijao tehničko-tehnološki proces rada”, izjavio je Radić.

Radić je naveo da se prije ove konferencije za novinare sastao sa predstavnicima svih osam sindikalnih organizacija i da razumije njihovu zabrinutost što nisu bili u prilici da se upoznaju sa kompletnim tekstom Pravilnika.

“Ako u toku implementacije utvrdimo da postoje određene nelogičnosti, mi ćemo doći u poziciju da u roku od 15 dana pravimo izmjene i dopune”, dodao je Radić.

Predsjednik Samostalnog sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamdžić rekao je novinarima da su sindikalni predstavnici nezadovoljni što im nije predočen kompletan tekst novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta “Željeznica”.

 

Ostavite komentar: