Nova inicijativa iz Sarajeva: Gasni udar na nadležnosti Republike Srpske

Iza pokušaja da se na zajedničkom nivou nametne i usvoji neusaglašeni zakon o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prenosu i tržištu električne energije u BiH, krije se još jedan pokušaj razvlašćivanja Srpske, ali i namjera Vašingtona da preko Brisela i njihovih direktiva onemogući ili ograniči dolazak ruskog gasa u Srpsku i BiH.

Navode ovo sagovornici “Glas Srpske” objašnjavajući svu političku zbrku koja se posljednjih mjeseci dešava na nivou BiH i pozadinu inostranih pritisaka, a posebno američkih, da BiH konačno usvoji pomenuto zakonsko rješenje, a koje bi trebalo na kraju da “smanji ruski uticaj” i omogući snabdijevanje BiH gasom iz Hrvatske.

– Iza svega se krije namjera da se ovlada gasnom infrastrukturom u BiH i uspostavi nekakav “regulator” koji bi protežirao američki LNG tečni gas, koji je duplo skuplji od ruskog. Na ovaj način se želi dovesti u pitanje i izgradnja magistralnog gasovoda kroz Srpsku – istakli su izvori “Glasa Srpske”.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva, pak, navode da bošnjačka strana kroz ovu “evropsku agendu” i usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim još jednom pokušava da oduzme jednu od nadležnosti Srpske.

Srpska je, kako kažu, do sada djelovala isključivo u skladu sa Ustavom i zakonima u BiH i dala je ogroman doprinos usaglašavanju brojnih otvorenih i spornih pitanja koja se tiču izrade i usvajanja propisa kojima bi bile ispunjene obaveze prema Energetskoj zajednici.

– Vlada Srpske je još 2018. usvojila Zakon o gasu koji je usaglašen sa Trećim energetskim paketom. Nasuprot tome, FBiH je oblast gasa regulisala Uredbom o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede, i ono što je bitno naglasiti jeste da ona nije usaglašena ni sa drugim, a ni sa trećim paketom, te oni sada pokušavaju nametnuti neka isforsirana rješenja koja zadiru u ustavne nadležnosti entiteta, ali i BiH – objasnili iz ovog ministarstva.

Kako su rekli, bošnjačke vlasti svjesno opstruišu sve ranije dogovore, pa i onaj iz Neuma, kada su predsjednici entitetskih vlada i resorni ministri potpisali dogovor, a čemu se svjedočili direktor Sekretarijata Energetske zajednice i jedan broj inostranih ambasadora.

– Nakon ovog sastanka u junu 2019. data je saglasnost da se usaglašeni prednacrt ovog zakona uputi u parlamentarnu proceduru, ali vlasti iz FBiH ni do danas nisu ispunile dio preuzetih obaveza, zbog čega je blokirana procedura usvajanja ovog zakona – poručili su iz ovog ministarstva, naglašavajući da će se Srpska dosljedno držati dogovora iz Neuma.

Motivi

Ekonomski analitičar Miloš Zdravković smatra da su ovdašnji prostori osuđeni na ruski gas, jer jedino Moskva može obezbijediti snabdijevanje evropskog kontinenta ovim energentom.

– Dobro je kada jedna zemlja razmišlja da ima više izvora snabdijevanja. Ali bojim se da se iza čitave ove priče kriju drugi motivi – poručio je Zdravković.

 

 

Ostavite komentar: