Krajišnik: Štedjeti, ali sačuvati potrošnju

Predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske Milenko Krajišnik izjavio je da Narodna skupština može da odobri odstupanje od postojećih fiskalnih pravila, ali da vodi računa da se ne naruši i ne prekorači pravilo o dugu od maksimalnih 60 odsto od BDP Srpske.

Preporuka je da se strogo kontroliše potrošnja i da se u programu fiskalne konsolidacije naprave precizne mjere koje će pokazati kako će se u narednom periodu budžet Srpske vratiti u okvir fiskalnih pravila na način da bude ušteda na planu tekućih rashoda, ali ne i na platama i na penzijama, jer bi to smanjilo domaću tražnju i potrošnju – rekao je Krajišnik.

On je precizirao da će na dnevnom redu naredne sjednice Narodne skupštine biti izvještaj o privremenom odstupanju konsolidovanog budžetskog deficita od fiskalnih pravila, a ne o dugu.

Krajišnik je naveo da su nadležna ministarstva i Vlada Srpske usvojili drugi rebalans budžeta, prema kojem su, u odnosu na raniji rebalans, porasli prihodi za 23 miliona KM.

On je rekao da je veliki pad prihoda bio od indirektnih poreza, a da su rashodi rasli manje nego prihodi.

– Oni su rasli 0,9 odsto, a uštede su pravljene na materijalnim troškovima. Povećani su transferi, uglavnom prema zdravstvenom sektoru. Deficit budžeta prema ovom rebalansu je 393,8 miliona KM, što znači da je veći od tri odsto od BDP-a – naveo je Krajišnik.

On kaže da pravilo o dugu nije narušeno, te da Vlada ima obavezu da traži od Narodne skupštine da joj odobri odstupanje od fiskalnih pravila i pripremi program fiskalne konsolidacije.

Krajišnik je rekao da se takvo odobrenje može dati i kada je riječ o okolnostima poput postojanja virusa korona.

On je dodao da je preporuka da se neproduktivne javne investicije odgode za bolja vremena, a produktivne nastave.

Ostavite komentar: