Konačno brojke za pohvalu: Nikada više zaposlenih u Republici Srpskoj

17.07.2023. | 12:47

Ukupan broj zaposlenih u Republici Srpskoj zaključno sa 31. martom iznosio je 290.237 osoba, što je najviše do sada, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.

U odnosu na mart 2022. godine ukupan broj zaposlenih se povećao za 2,1 odsto ili 5.977 lica, a u odnosu na septembar iste godine za 0,4 odsto ili 1.139 lica.

Od ukupnog broja zaposlenih, 246.425 lica zaposleno je u poslovnim subjektima, a 43.812 su preduzetnici ili su zaposleni kod preduzetnika.

Prema obliku svojine, 84.296 zaposlenih radi u subjektima u državnoj svojini, 175.949 u privatnoj svojini, 297 u zadružnoj, te 29.695 u subjektima u mješovitoj svojini.

Od ukupnog broja zaposlenih, 136.230 su žene.

Kada je riječ o stepenu obrazovanja zaposlenih u poslovnim subjektima, od ukupno 246.425 zaposlenih, između ostalih, 67.532 je sa visokom, 120.030 sa srednjom stručnom spremom, kvalifikovano je 27.643, a nekvalifikovanih 11.697 zaposlenih.

U martu 2023. godine u odnosu na mart 2022. godine zabilježen je rast broja zaposlenih u 17 od 19 područja.

U martu 2023. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, najveći rast broja zaposlenih zabilježen je u području poslovanje nekretninama od 67,7 odsto, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti od 12,7 odsto i informacije i komunikacije od 8,1 odsto.

Pad broja zaposlenih u istom periodu zabilježen je u području snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije /remedijacije/ životne sredine od jedan odsto i građevinarsto 0,6 odsto.

Zavod podatke o broju zaposlenih u Republici Srpskoj objavljuje dva puta godišnje, sa stanjem na dan 31. mart i 30. septembar