Klizište nastalo usljed eksploatacije uglja! Sud zabranio “Drvo-eksportu“ približavanje parcelama mještanina Bistrice

20.03.2024. | 16:42

Osnovni sud u Prijedoru odredio je mjeru obezbjeđenja kojom se teslićkoj firmi „Drvo-eksport“ nalaže da odmah preduzme neophodne radnje kako bi se zemljište mještanina Bistrice Radovana Zrnića osiguralo od daljeg odranjanja u cilju održavanja postojećeg stanja i sprečavanja uvećanja štete.

Sud zabranjuje „Drvo-eksportu“ izvođenje bilo kakvih radova na eksploataciji uglja u neposrednoj blizini Zrnićevog zemljišta odnosno na udaljenosti manjoj od deset metara, prenosi portal Prijedordanas.

„Izrečena mjera obezbjeđenja ostaje na snazi do naredne odluke suda o mjeri obezbjeđenja“, navodi se u rješenju sudije ovog suda Šejle Husić od 19. marta ove godine.

Agencija za geodetske poslove „GeoAgent Prijedor“ je izvršila geodetsko snimanje dviju Zrnićevih parcela /k.č. 3194 i k.č. 3195 k.o. Bistrica/ 1. decembra prošle godine i utvrdila da su se odronile u površini od 546 kvadratnih metara prema parceli k.č. 3191 na kojoj se nalazi površinski kop uglja.

Na priloženim četirima fotografijama vidljive su pukotine na zemljištu, kao i odronjeni dio parcela.

Ista agencija izvršila je geodetsko snimanje Zrnićevih parcela i 9. februara ove godine i utvrdila da je površina dijela parcela koji se odronio prema eksploatacionom polju za nešto više od dva mjeseca gotovo utrostručena i da iznosi 1.400 kvadratnih metara.

Ovim dokazima sud poklanja punu vjeru jer ih je izradilo stručno lice – Saša Dobrijević, diplomirani inženjer geodezije sa geodetskom licencom drugog reda koji geodetske poslove obavlja kao samostalni preduzetnik.

„Kako protivpredlagač nije osporavao navode da je u navedenom periodu izvodio rudarske radove unutar eksploatacionog polja koje graniči sa parcelama predlagača, sud zaključuje da je vrlo vjerovatno da su upravo takvi radovi prouzrokovali pojavu odrona zemljišta i pojavljivanje novih pukotina na zemljištu u preostalom dijelu k.č. 3194 i k.č. 3195“, navodi se u rješenju.

I poljoprivredni inspektor Odsjeka za inspekcijske poslove grada Prijedora je, prema službenoj zabilješci Policijske uprave /PU/ Prijedor, 23. novembra 2023. godine na licu mjesta identifikovao da je klizište nastalo usljed eksploatacije uglja i da predmet nije u nadležnosti poljoprivrede već rudarskog i geološkog inspektorata Republike Srpske.

„Iskazima svjedoka Zrnić Radmile i Zrnić Vaskrsije sud je poklonio punu vjeru jer su iskazi sadržajno bogati detaljima, cjeloviti, logični i nisu u suprotnosti sa materijalnim dokazima u ovoj pravnoj stvari.

Činjenica da su svjedoci u rodbinskim vezama sa predlagačem, prema ocjeni ovog, suda nema uticaja na istinitost njihovih iskaza jer su upravo članovima porodice najbolje poznata sva dešavanja vezana za događaje koji su predmet ovog spora“, stoji u rješenju suda.

Dalje se navodi da utvrđenje činjenice da je došlo do promjene oblika i površine parcela predlagača nastalih odronima, kao i pojave novih pukotina na preostalom zemljištu, dovode sud „do logičnog zaključka da će se desiti dalje odranjanje zemljišta predlagača prema površinskom kopu uglja koji se nalazi na susjednoj parceli, ukoliko se nastave radovi protivnika obezbjeđenja. Kako je zemljište predlagača bilo stabilno prije otpočinjanja rudarskih radova protivpredlagača na navedenoj lokaciji, sud zaključuje da izvjesno postoji uzročno-posljedična veza odnosno da su upravo radnje protivpredlagača vjerovatno dovele do opisanih posljedica na zemljištu predlagača“.

Prigovor „Drvo-eksporta“ da bi mu se zabranom izvođenja bilo kakvih radova na eksploataciji uglja na manje od deset metara udaljenosti od Zrnićevih parcela pričinila nesaglediva šteta, sud smatra neosnovanim jer ta firma posjeduje koncesiju na 9,5 hektara eksploatacionog polja.

„Stoga sud smatra da protivpredlagač ima mogućnost da nesmetano obavlja rudarsku djelatnost na velikoj površini na koju se ne odnose izrečene mjere obezbjeđenja“, zaključuje sud u rješenju.

Žalba je moguća u roku od osam dana Okružnom sudu u Prijedoru, ali ne odlaže izvršenje rješenja.

U Osnovnom sudu u Prijedoru danas je nastavljeno suđenje po tužbi mještanina Bistrice Radovana Zrnića protiv firme „Drvo eksport“ iz Teslića koju mještanin smatra odgovornom za smetanje njegovog posjeda, što je paralelan postupak u odnosu na postupak određivanje mjere zabrane.

Postupke vodi sudija Šejla Husić, mještanina zastupa advokatica Dragana Stanković, a firmu „Drvo eksport“ advokat Miroslav Minić.

Pripremno ročište počelo je 6. marta i nastavljeno je i zaključeno danas, a početak glavne rasprave zakazan je za 22. maja kada će se održati uviđaj na Zrnićevim parcelama u Bistrici kojem će prisustvovati i vještaci geodetske, građevinske i rudarske struke.

Potom će se nastavak glavne rasprave održati 14. juna kada će se izvoditi dokazi čitanjem isprava, saslušanjem parničnih stranaka i saslušanjem svjedoka – Vaskrsije Zrnića, Zorana Ninića i Radmile Zrnić.