Kaldera Company – konkurs za radno mjesto: Projekt Menadžer

22.04.2024. | 14:12

Privredno društvo KALDERA COMPANY d.o.o sa sjedištem u Kobatovci bb, Laktaši raspisuje konkurs za radno mjesto

Projekt Menadžer

Opis poslova:

–       Upravljanje projektima iz oblasti djelokruga kompanije (elektroenergetika) kroz cijeli proces od ponude, preko ugovaranja pa do primopredaje radova;

–       Kontakti sa eksternim izvođačima i podizvođačima radova na projektima;

–       Saradnja sa tehničkom pripremom u cilju rješavanja tehničkih problema prilikom izrade ponuda i radnih naloga;

–       Podrška prodaji prilikom pravljenja ponuda i tenderskih rješenja;

–       Učestvovanje u projektovanju i izgradnji novih elektroenergetskih postrojenja;

–       Pravljenje planova za realizaciju projekata kao i izvještavanje o procesu izgradnje u toku vođenja projekta;

–       Dokumentovanje svih aktivnosti definisanih procedurama;

–       Analiza ostvarenja mjesečnih planova;

–       Ostali poslovi i zadaci po nalogu neposrednog rukovodioca.

Kvalifikacije:

–       VSS elektrotehnički fakultet, odsjek elektroenergetika;

–       1 ili više godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (vođenje projekata);

–       Znanje engleskog jezika;

–       Znanje rada na računaru ( MS office, AutoCad, E plan,..);

–       Vozačka dozvola B kategorije;

–       Poželjno znanje u predlaganju tehničkih rješenja i pripremi ponuda.

Specifični uslovi (koji su poželjni i posebno se boduju):

–       Posjedovanje licence za projektovanje i izgradnju;

–       Poznavanje rada u ERP sistemima.

Profil kandidata:

–       Spremnost za rad u dinamičnom okruženju;

–       Sklonost ka timskom radu;

–       Mogućnost rješavanja kompleksnih problema;

–       Posjedovanje organizacionih sposobnosti;

–       Posjedovanje dobrih komunikacionih sposobnosti.

Ukoliko ste zainterosvani za rad u našoj kompaniji i smatrate da ispunjavate tražene uslove pošaljite svoj CV na mail adresu [email protected]

Lokacija: Kobatovci bb, Laktaši

Broj izvršilaca: 1

Datum objave: 22.04.2024.

Trajanje oglasa: 30 dana

/PR/