Jasna poruka: Centralna banka će koristiti sve pravne mehanizme da zaštititi interese

Centralna banka BiH poručila je da će koristiti sve raspoložive pravne mehanizme da zaštititi svoje interese jer je onemogućena da kao zakoniti vlasnik koristi nekretninu na lokalitetu Hastahana u Sarajevu u svrhe u koje ju je kupila, iako je sve ugovorne obaveze uredno izvršila.

Centralna banka BiH je navela da nije primila zvanično mišljenje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u kojem se navodi da idejni projekat za izgradnju objekta banke na lokalitetu Hastahana u Sarajevu nije u skladu sa odredbama odluke o proglašenju istorijskog urbanog područja Sarajeva nacionalnim spomenikom BiH.

Kako je navedeno, informacija o tome objavljena je na društvenim mrežama, pa se u ovom momentu ne mogu izjasniti o pravnim posljedicama zbog čega će sačekati konačnu odluku opštine Centar u smislu rješavanja zahtjeva Centralne banke za izdavanje urbanističke saglasnosti. Ukoliko iz bilo kojih razloga opština Centar ne bude mogla izvršiti svoje ugovorne obaveze, iz Centralne banke BiH su poručili da će iskoristiti sve pravne mehanizme da zaštiti svoje legitimne interese ako, kao zakoniti vlasnik, bude onemogućena da koristi nekretninu.

Iz Centralne banke su naveli da su u obavezi da riješe adekvatan prostor za Glavnu jedinicu Sarajevo i da će istrajati u legitimnom ispunjavanju ovog zadatka.

Zabrinjavajuće je to što se u ovom projektu ne prepoznaje interes Centralne banke BiH kao jedne od najznačajnijih institucija BiH, a kršenja osnovnog prava poput prava na vlasništvo u postfestum mišljenjima i odlukama drugih institucija nisu dobra poruka, naveli su u saopštenju.

Podsjećaju da je Centralna banka BiH to zemljište kupila u decembru 2019. godine u skladu sa važećim propisima i dokumentima opštine Centar, te da je kupoprodajnim ugovorom jasno definisano da je zemljište kupljeno sa isključivim ciljem izgradnje poslovnog objekta za potrebe Glavne jedinice Sarajevo.

Iz Centralne banke su naglasili i da je odluka o proglašenju istorijskog urbanog područja Sarajeva nacionalnim spomenikom BiH donesena krajem 2020. godine, skoro godinu dana nakon što je banka kupila zemljište i stekla pravo nad parcelom koja pri tome ovom odlukom nije ni obuhvaćena.

Napominju i da je parcela u vlasništvu Centralne banke BiH oduvijek bila betonirana površina korištena za potrebe parkinga i da graniči sa parkovskom površinom.

“Ostaje nejasno po kojim kriterijumima se parking-prostor, koji je važećim Regulacionim planom predviđen za građenje, može tretirati kao nacionalni spomenik”, navodi se u saopštenju.

Ostavite komentar: