Dugogodišnji projekat: Pogledajte kako će izgledati budući banjski kompleks “Slatina” FOTO

26.08.2022. | 09:45

Budući banjski kompleks “Slatina”, koji će biti građen narednih nekoliko godina, osim objekata za medicinsku rehabilitaciju sadržavaće, između ostalog, i ugostiteljske sadržaje, kongresnu salu s vidikovcem, hotel s velnes sadržajima te terapijski park s uređenim stazama.

Naime, izgradnja ovog kompleksa biće višegodišnji projekat koji će se finansirati putem domaćih banaka, dok će Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” biti nosilac projekta, a Vlada RS će izdati potrebne garancije.

Potvrdio je ovo za “Nezavisne” Goran Talić, direktor Zavoda, koji je naglasio da će u ovom projektu 100 odsto biti prisutan državni kapital.

“Pomenuta cifra od 300 miliona KM se ne odnosi na početni kapital, već na cjelokupan projekat, koji će se izvoditi sukcesivno i na taj način će se i finansirati prema dinamici gradnje. Kompleks će obuhvatati dio sadržaja koji se već sada nalaze u funkciji, a kroz projekat je planirano da bude proširen i osavremenjen”, rekao je Talić. Kako kaže, neophodno je da se prvo završe obimni infrastrukturni radovi i riješe problemi, i to prije svega putna mreža, zatim vodosnabdijevanja i kolektor otpadnih voda.

“U skladu sa zakonski predviđenim redoslijedom postupaka, a nakon usvajanja idejnog rješenja, pristupa se daljim koracima u realizaciji projekta, i to izradi studije ekonomske opravdanosti, razradi idejnog rješenja, izradi glavnog projekta, obezbjeđivanju potrebnih saglasnosti i dozvola te raspisivanju međunarodnih javnih poziva za izbor najpovoljnijeg ponuđača za finansiranje i izgradnju kompleksa, kao i izgradnja i stavljanje u funkciju te edukacija osoblja i promocija  usluga”, dodao je Talić.

On ističe da će se, prema idejnom rješenju, ovaj kompleksa prostirati na oko 100.000 kvadratnih metara objekata i 84.000 kvadratnih metara parkovskih površina.

“Imaće centralni paviljon s ugostiteljskim sadržajima, kongresnom salom i vidikovcem, hotel s velnes sadržajima i zatvorenim bazenom, terapijski park s uređenim stazama, pratećim sadržajima i sportskim terenima, objekte za medicinsku rehabilitaciju, natkriveni parking i centralnu garažu sa 505 parking mjesta te tehnički paviljon i centralnu kuhinju”, istakao je Talić.

Prema njegovim riječima, izgradnja  ovog kompleksa je dugogodišnji projekat, dok se dio sadržaja već nalazi u funkciji.

“Pri kraju je realizacija projekta ‘Park šume’, gdje se na 36 hektara gradi savremena parkovska površina sa stazama, odmorištima i sportskim terenima, koji će vrlo brzo biti stavljeni u funkciju prevencije i rehabilitacije i kardioloških pacijenata. Stoga, ovaj projekat ima i veliki značaj za javno zdravlje, kao i za zdravlje svih nas, jer se stvaraju uslovi za individualnu i organizovanu prevenciju”, rekao je Talić.

On ističe da je u  toku i realizacija projekta proširenja i rekonstrukcije Ortopedske hirurgije te dodaje da će i ovaj objekat sadržavati četiri operacione sale, 63 kreveta i sve prateće sadržaje potrebne za liječenje ortopedskih pacijenata.

Na prezentaciji ovog projekta, koja je održana u ponedjeljak, Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, je kazao da očekuje da će u naredne četiri godine imati priliku da otvore novi banjsko-rekreativni centar u Slatini. On je tom prilikom istakao da je velika prednost Slatine jer ima potrebne kapacitete, ali i blizinu auto-puta i Banjaluke kao velikog centra.

Ova zdravstvena ustanova, čiji je osnivač i vlasnik Vlada Republike Srpske, ima dugogodišnju tradicija i iskustvo u kreaciji i realizaciji usluga medicinske rehabilitacije unutar koje se na najbolji način primjenjuju prirodni ljekoviti faktori banje u  Slatini.

Zavod funkcioniše na dvije lokacije, i to u Delibašinom selu, odnosno Trapistima, te u Slatina, gdje se nalaze izvori termomineralne vode, a čiji kapaciteti su značajno uvećani početkom 2018. godine otvaranjem novog, modernog kompleksa paviljonskog tipa s terapijskim centrom.