Drugi rebalans budžeta RS: Planirana sredstva u iznosu od 3,636 milijardi KM

01.12.2020. | 07:45

Ukupna sredstva planirana drugim rebalansom budžeta Republike Srpske za ovu godinu iznose 3,636 milijardi KM i uvećana su za 23 miliona KM, odnosno 0,6 odsto u odnosu na planirani rebalans budžeta.

“Ukupna budžetska sredstva, pored poreskih i neporeskih prihoda, uključuju i primitke u iznosu od 833,8 miliona KM, a odnose se na primitke za nefinansijsku imovinu, primitke od finansijske imovine, primitke od zaduživanja, te ostale primitke”, navodi se u obrazloženju Prijedloga drugog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu koji bi Narodna skupština Republike Srpske trebala da po hitnom postupku razmatra na današnjoj sjednici.

Rebalansom budžeta za ovu godinu planiran je budžetski deficit u iznosu od 412,2 miliona KM, dok je Prijedlogom drugog rebalansa budžeta planiran budžetski deficit u iznosu od 393,8 miliona KM, i manji je za 18,4 miliona KM.

Planirani budžetski deficit u iznosu od 393,8 miliona KM biće pokriven neto finansiranjem, odnosno razlikom između planiranih primitaka od finansijske imovine, zaduživanja i ostalih primitaka i izdataka za finansijsku imovinu, izdataka za otplatu duga i ostalih izdataka.

Razlog za donošenje drugog rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu, po hitnom postupku, proizilazi iz novonastale situacije, izazvane širenjem virusa korona, a koja je dovela do promjene u strukturi i visini budžetskih sredstava i budžetskih izdataka, kao i promjene prioriteta koji se finansiraju iz budžetskih sredstava.

Neusvajanje Prijedloga drugog rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu, po hitnom postupku, može da ima za posljedicu neizmirivanje obaveza u skladu sa dinamikom njihovog dospjeća, te nemogućnost realizacije aktivnosti koje se sprovode u cilju ublažavanja i saniranja posljedica izazvanih širenjem virusa korona, navodi se u ovom prijedlogu.