Čubrilović u Zvorniku: Prva varijanta izgradnje brzog puta oko 1,3 milijarde evra

21.02.2024. | 15:03

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je danas u Zvorniku da je procijenjena ukupna vrijednost projekta izgradnje brzog puta Bijeljina-Sokolac u prvoj varijanti oko 1,3 milijarde evra, dok je vrijednost dionice na području Zvornika od graničnih prelaza Šepak i Karakaj oko 200 miliona evra.

Čubrilović je, nakon razgovora sa gradonačelnikom Zvornika Bojanom Ivanovićem i predstavnicima kineske kompanije “Šandung”, rekao novinarima da je prioritet na obilaznici brzog puta oko Zvornika stavljen na ove granične prelaze s obzirom na frekvenciju saobraćaja.

“Postigli smo na neki način saglasnost da se lokalna zajednica maksimalno uključi sa svojim primjedbama na projekat brzog puta koji je prezentovan u ovoj fazi, dok je kompanija `Šandung` sa svojim projektantima pokazala ozbiljnost u pristupu rješavanja određenih problema, što se tiče projekta”, rekao je Čubrilović.

On je dodao da svakako trebaju i novi inputi da bi se projekat brzog puta finalizovao, kao bi se mogao napraviti korak dalje.

Podsjetivši da je potpisan memorandum o izgradnji brzog puta sa firmom “Šandung” u jesen 2022. godine, Čubrilović je rekao da je ukupna dionica podijeljena na sedam dionica koje će biti ponaosob obrađene.

“Takozvana `dionica dva` Šepak-Karakaj, kako je obilježena, u svakom narednom razmatranju dobiće prioritet na početku konkretnih radova”, rekao je Čubrilović i dodao će brzi put biti udaljen od gradskog jezgra Zvornika oko 3,5 kilometara, što nije daleko.

Prema njegovim riječima, grad Zvornik će da napravi poprečnu putnu vezu koja će još više približiti gradsko naselje brzom putu.

Podsjetivši da je dužina dionice od Šepka do Zvornika 27 kilometara, Čubrilović je rekao da će kineska kompanija da obezbijedi kreditnu liniju, dok će Republika Srpska biti garant tih poslova.

“Uostalom, kao što se radi sva infrastruktura u čitavom svijetu, jer se nigdje ne finansira iz gotovog novca, pogotovo kada je riječ o velikim infrastrukturnm projektima kao što su auto-putevi, brzi putevi, željenznice i drugi projekti”, rekao je Čubrilović.

On je dodao da se ovom prezentacijom može smatrati da je praktično počela realizacija ovog projekta, jer sada ljudi trebaju da fizički budu na terenu kako bi mogli napraviti izvedbeni projekat koji će trebati da dobije saglasnost od ovlašćenih institucija, nakon čega treba mašine uvesti u posao.

Ivanović je rekao da je projekat brzog puta Bijeljina-Sokolac preko Milića, Vlasenice i Han Pijeska, sa akcentom na Zvornik, od velikog značaja za grad Zvornik, ali isto tako i za istočni dio Republike Srpske.

On je naglasio da će se lokalna zajednica maksimalno uključiti u realizaciju ovog projekta kako bi doprinijela da on što brže i efikasnije bude završen i stavljen u funkciju.

Ivanović je rekao da je Čubrilovića upoznao i o drugim projektima lokalne zajednice, prije svega, izgradnji lokalnog puta iz centra grada preko mjesne zajednice Šćemlija do naselja Glumina i Oraovac koji je jako bitan za grad jer će se ovim lokalnim putem povezati grad i gradska naselja sa brzim putem u Oraovcu, gdje će se izgraditi petlja za uključenje na brzi put.

Govoreći o mogućoj trasi zaobilaznice, Ivanović je rekao da će projektanti, inženjeri i druga stručna lica izaći na teren i izabrati najbolju putnu trasu i nakon što bude utvrđena obaveze koje proisteknu iz tog projekta prema lokalnoj zajednici biće sigurno izvršene.

“Imamo dvije varijante moguće trase, ali to još nije precizno određeno pa se u tom smislu ne mogu davati detalji jer su još nepoznati, ali se okvirno zna da će obilaznica od Karakaja ići prema Oraovcu, gdje će biti izgrađena petlja za uključenje, preko Liješnja, Kamenice i dalje prema području opštine Milići”, rekao je Ivanović.