Centralna banka BiH: Smanjena inflaciona očekivanja zbog krize uzrokovane korona virusom

Centralna banka BiH je, na bazi prikupljenih podataka u oktobru, objavila da inflaciona očekivanja za 2020. godinu iznose 0,27 odsto, što je znatno niže od ranije iskazanih.

Razlog tome je opšte usporavanje ekonomskih aktivnosti i potražnje, što se direktno odražava na vrlo blagi očekivani porast cijena, saopšteno je iz Centralne banke BiH.

“Za 2021. godinu očekivanja su da će inflacija iznositi jedan odsto, što indicira da se ne očekuju znatniji inflatorni pritisci. Postojeći aranžman monetarne politike najvećim dijelom omogućio je održavanje niske inflacije, što je jedan od preduslova za održiv ekonomski rast”, navedeno je u saopštenju.

Istraživanja inflacionih očekivanja su važna za monitoring ekonomskih događanja.

Uobičajena praksa je da centralne banke nadgledaju inflaciona očekivanja, da bi na osnovu toga mogle intervenisati i održavati stabilnu inflaciju.

Centralna banka BiH je, po preporuci Evropske komisije, pristupila polugodišnjim istraživanjima inflacionih očekivanja.

Prikupljanje i analiziranje podataka prvenstveno se odnosi na inflaciona predviđanja eksperata finansijskog sektora u BiH za tekuću i narednu godinu.

Iz Centralne banke BiH su naglasili da će i dalje, u saradnji sa bankama i osiguravajućim društvima, redovno sprovoditi ova istraživanja i objavljivati rezultate radi transparentne komunikacije sa javnošću i očuvanja kredibiliteta monetarne politike.

Ostavite komentar: