Aerodrom Sarajevo kupuje sistem za otkrivanje eksploziva vrijedan 6,38 miliona KM

Međunarodni aerodrom Sarajevo raspisao je javni poziv za nabavku sistema za otkrivanje eksploziva (EDS).

Kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji vrijednost nabavke je 6,38 miliona KM, a ugovor će biti dodijeljen ponuđaču koji bude dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

Ponude u kojima rok isporuke bude duži od 210 dana biće proglašene neprihvatljivim, a predviđeno je sprovođenje postupka e-aukcije, i to za kriterijum cijene. U tehničkoj specifikaciji traženog sistema navodi se da oba EDS-a moraju biti dizajnirana i sposobna za automatsku detekciju i označavanje eksplozivnog materijala alarmom sadržanog u prtljazi ili u drugim pošiljkama u skladu sa ECAC standardom 3.1 po principu torba po torba od strane vanjske (eksterne) komande sa BHS sistema. Sva certificiranja moraju biti postignuta na brzini pokretne trake od 0.5 m/s, piše portal eKapija.

Takođe, navodi se da je potrebna automatska detekcija litijumskih baterija i opasnih materia: zapaljive tečne i čvrste materije, tečnih i komprimiranih gasova…

Uz isporuku i instaliranje sistema potrebno je izvršiti i obuku osoblja.

Rok za prijem ponuda je 2. mart

 

 

Ostavite komentar: