Zaštita najmlađih! U ovom dijelu BiH pokušavaju stati u kraj prosjačenju djece

Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih vidova eksploatacije djece potpisan je zvanično danas u Tuzli.

Protokol su potpisali gradonačelnik Tuzle, ministar unutrašnjih poslova TK, direktorica Centra za socijalni rad Tuzla, direktor Dom zdravlja Tuzla, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola grada Tuzle i direktorica Udruženja “Zemlja djece” Tuzla.

Na izradi Protokola u proteklih devet mjeseci intenzivno je radila multisektoralna Radna grupa, koju su činili predstavnici pomenutih institucija i organizacije, te osnovne škole “Mejdan”, “Podrinje” i Kiseljak te Udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost”.

“Radi se o projektu ‘Jačanje državnih i lokalnih kapaciteta u borbi trgovine ljudima u BiH’ koji se implementira od strane World Vision BiH, u partnerstvu sa Udruženjem ‘Zemlja djece u BiH’ i NVO Kali Sara, a uz podršku Državnog sekretarijata SAD-a”, rekao je Jasmin Imamović gradonačelnik Tuzle.

Još 2014. godine ovakav protokol potpisan je na kantonalnom nivou i on je dao smjernice u kojem pravcu nadležna tijela trebaju postupati. U periodu od 2015. do 2019. godine statistički podaci su pokazali da je u Tuzli za skoro 80 posto smanjen obim prosjačenja. U tom periodu je evidentirano 257 djece u prosjačenju, od čega je 74 djece smješteno u prihvatni centar. Danas potpisanim dokumentom je definisana svaka moguća situacija sa terena.

“Protokolom smo uvezali sve institucije koje su u sistemu zaštite djece u smislu zaštite od eksploatacije. Sada znamo kada koja institucija i u kojem momentu treba djelovati, kada njena nadležnost prestaje, a kada dijete preuzima druga institucija u smislu zaštite djece od trgovine ljudima”, pojasnila je Mirsada Bajramović iz UG Zemlja djece Tuzla.

Ona je dodala da protokol daje i jasnu zaštitu profesionalcima koji rade sa tom djecom, a koji mogu biti sankcionisani ako nisu postupili po smjernicama. Ovo udruženje već godinama se susreće sa problemom djece koja su žrtve trgovine ljudima i žrtve radne eksploatacije, a koje je do sada identificirao i radio na prevenciji, mobilni tim.

“Tim redovno obilazi mjesta gdje se djeca sakupljaju, gdje postoji mogućnost da su eksploatisana, a te akcije provodi i planski i ad hoc. U zadnje vrijeme smo primjetili da ima djece na ulici. Mobilni tim zasjeda i planira djelovanje na ulici”, ističe Bajramović i dodaje da udruženje svakodnevno radi sa djecom koja su u visokom riziku da postanu žrtve ili su već eksploatisana. Ta djeca, kada izlaze iz sigurne kuće, prolaze proces rehabilitacije i resocijalizacije kroz usluge dnevnog centra u udruženju.

Protokol je već dao rezultate pa je donesena pravosnažna presuda za roditelja koji je tjerao dijete na prosjačenje od pet godina, a postoji i nepravosnažna presuda od deset godina zatvora, također za roditelja počinitelja, koji je eksploatisao svoju djecu na ulicama, pišu Nezavisne.

Ostavite komentar: