Zaprimljeno 24.485 zahtjeva za odgađanje plaćanja kredita

Mikrokreditne organizacije u BiH do 31. maja zaprimile su 24.485 zahtjeva klijenata za odgađanje plaćanja mikrokredita, kao mjeru podrške za prevazilaženje negativnih uticaja pandemije virusa korona.

Ukupan iznos kredita za koje su odobrene posebne mjere je 125 miliona KM, što čini 17 odsto ukupnog portfolia svih članica Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH, saopšteno je iz Udruženja.

U saopštenju se navodi da se u toku moratorijuma zaustavlja obračun dospijeća glavnice, a redovna kamata se nastavlja obračunavati, ali dospijeva na plaćanje nakon isteka moratorijuma.

Predsjednik Udruženja Elma Zukić je pojasnila da klijent u toku trajanja moratorijuma ne vrši nikakva plaćanja, te da sve njegove obaveze miruju za to vrijeme.

On je pojasnila da članice Udruženja od momenta stupanja na snagu odluka nadležnih agencija za bankarstvo Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/, intenzivno sprovode mjere kroz partnerski odnos i individualni pristup svakom klijentu u nastojanju da se ublaže posljedice izazvane pandemijom kovid-19.

“U skladu sa odlukama agencija za bankarstvo Republike Srpske i FBiH donesenim početkom juna ove godine, moratorijum na kredite je produžen za još dva mjeseca. Produženjem prava na moratorijum za otplate mikrokredita daje se mogućnost mikrokreditnim organizacijama i klijentima da dogovore odgovarajući modalitet izmirenja kreditnih obaveza”, rekla je Zukić, prenosi Glas Srpske.

 

 Ostavite komentar: