Zabrinjavajući podaci: Seksualno uznemiravanje drugi najzastupljeniji oblik nasilja nad ženama

Seksualno uznemiravanje je drugi najzastupljeniji oblik nasilja nad ženama, ali mali broj žena prijavljuje ovaj oblik nasilja, pokazala je analiza podataka OEBS-ovog istraživanja o nasilju nad ženama u BiH.
Službenik za rodna pitanja i pitanja mladih pri Misiji OEBS u BiH Lejla Mamut rekla je danas u Brčkom da od deset žena svaka treća doživi seksualno uznemiravanje od 15. godine.

“Zabrinjavajuće je što malo više od dva odsto žena prijavi seksualno uznemiravanje policiji i da u BiH postoji najmanji procenat prijava ove vrste nasilja u poređenju sa ostalim zemljama zapadnog Balkana i EU”, naglasila je Mamutova.

OEBS-ovo istraživanje obuhvatilo je više od 2.300 žena u dobi između 18 i 74 godine.

Mamutova je istakla da su određene grupe žena više izložene seksualnom uznemiravanju, poput mladih s nestabilnim zaposlenjem, zatim one koje pripadaju manjinskim grupama, povratnice, interno raseljene žene i slično.

Ona smatra da je potrebno promijeniti krivične zakone koji ne tretiraju ovaj oblik nasilja jer samo Zakon o ravnopravnosti polova BiH seksualno uznemiravanje tretira kao krivično djelo, dok ostali zakoni nisu usklađeni s tim zakonom i sa Istanbulskom konvencijom.

Predsjedavajuća Komisije za zaštitu ljudskih prava u Skupštini Brčko distrikta Milijana Simić rekla je da je potrebno da institucije distrikta i na državnom nivou uspostave bolje mehanizme za prijavu seksualnog uznemiravanja, prilagode ih i učine dostupnim licima koja su u nepovoljnom položaju, kao što su lica sa invaliditetom ili pripadnici nacionalnih manjina.

“Ako nema prijavljenih slučajeva, ne znači da ti slučajevi ne postoje”, istakla je Simićeva.

Predsjedavajuća skupštinske Komisije za ravnopravnost polova Ina Pamukčić istakla je da je radionica bila prilika da se razgovara o mjerama zaštite koje su na snazi kao i o mehanizmima kojima se te mjere mogu unaprijediti radi zaštite žrtava seksualnog uznemiravanja.

Komisija za ravnopravnost polova i Komisija za zaštitu ljudskih prava Skupštine Brčko distrikta u saradnji s Misijom OEBS-a organizovale su danas radionicu “Oblici rodno zasnovanog nasilja s posebnim osvrtom na analizu i mjere zaštite od seksualnog uznemiravanja”, u okviru kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”.

Na radionici je dogovoreno da komisije u saradnji s Misijom OEBS-a sprovedu anonimnu anketu o seksualnom uznemiravanju u institucijama Brčko distrikta, nakon čega će organizovati adekvatnu obuku za sve zaposlene radi podizanja svijesti o ovom obliku nasilja i njegovoj prijavi.

Radionici su prisustvovali predstavnici Misije OEBS-a zajedno sa šefom Kancelarije u Brčkom Sabrinom Šrimer, zatim predstavnici Kancelarije gradonačelnika, Vlade, Tužilaštva i Policije distrikta, Savjeta mladih, Savjeta nacionalnih manjina, Psihološkog centra “Sirijus”, Udruženja žena “Bošnjakinja” i Omladinskog centra “Vermont”.

Ostavite komentar: