Zabrinjavajuće najave! Sutra vrh vodenog talasa Save na području Gradiške

18.05.2023. | 10:44

Očekuje se da će vodostaj Save u Gradišci dostići kotu redovne odbrane od poplava tokom dana, a vrh vodenog talasa rijeke Save na tom području očekuje se sutra, saopšteno je iz Javne ustanove “Vode Srpske”.

Vodostaj rijeke Save je u porastu na svim vodomjernim stanicama u Republici Srpskoj, Gradišci, Srpcu, Rači, sa tendencijom daljeg blagog rasta.

Nizvodno od Gradiške očekuje se dalji blagi rast vodostaja rijeke Save, ali maksimalno do kota redovne odbrane od poplava.

U opadanju su vodostaji rijeka Vrbas, Vrbanja, Pliva, Ribnik, Gomjenica, Ukrina, Usora.

Vodostaji rijeka Bosna i Drina su u stagnaciji, dok je situacija u slivu rijeke Trebišnjice stabilna. Vodostaji rijeka Une i Sane u Republici Srpskoj i dalje su visoki, ali u opadanju.

Vodostaj rijeke Une u Novom Gradu iznosi 519 centimetara, što je iznad kote vanredne odbrane od poplava, sa tendencijom daljeg opadanja vodostaja.

Vodostaj rijeke Sane u Prijedoru iznosi 421 centimetar, što je iznad kote redovne odbrane od poplava, sa tendencijom daljeg opadanja vodostaja.

Prema rješenju Javne ustanove “Vode Srpske” na snazi su mjere vanredne odbrane od poplava u Republici Srpskoj za poplavno područje Dubičke ravni.