Zabrana sanitetskog transporta pacijenata helikopterom firmi “VDH Aero”

Republički zdravstveni inspektor je izvršio provjere poslovanja privatne firme “VDH Aero” iz Laktaša, koja preko društvenih mreža i sajtova za oglašavanje nudi vazdušni prevoz pacijenata iako za to nema potrebne dozvole.

Inspekcija se zainteresovala za rad laktaške firme nakon izvještavanja ATV-a.

“Kontrolom je utvrđeno da privatna zdravstvena ustanova „HEALTH EXPRESS“ Banja Luka na svojoj internet stranici, društvenim mrežama i putem bilborda oglašava ponudu hitne medicinske pomoći, usluge specijalizovanog urgentnog transporta, te reklamira sanitetski prevoz pacijenata helikopterom, na državnom i mađunarodnom nivou. Helikopter nije vlasništvo zdravstvene ustanove, već preduzeća „VDH Aero“. Prema izjavi direktora zdravstvene ustanove bilbord je postavljen prije nekoliko dana, a prevoz pacijenata helikopterom nikada nije vršen”, navedeno je za ATV iz Inspektorata.

“S obzirom da je članom 107. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisano da se u privatnim zdravstvenim ustanovama ne mogu pružati zdravstvene usluge iz oblasti hitne medicinske pomoći, inspektor će zdravstvenoj ustanovi rješenjem zabraniti obavljanje i reklamiranje usluga sanitetskog transporta pacijenata helikopterom. Vazdušni medicinski transport u Republici Srpskoj izvodi Helikopterski servis Republike Srpske, na osnovu sporazuma potpisanog sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Transport se vrši u helikopteru koji je opremljen neophodnom medicinskom opremom, po posebnoj proceduri, uz odobrenje stručnih timova nakon procjene zdravstvenog stanja pacijenta i njegove sposobnosti da izdrži transport”, navodi se iz Inspektorata RS.

Napominju da je predmet kontrole Inspektorata bila navedena zdravstvena ustanova koja je oglašavala ponudu, dok kompanija „VDH Aero“ nije u nadležnosti ovog organa.

“Uslovi za bezbjedan vazdušni saobraćaj u vazdušnom prostoru Bosne i Hercegovine koji se odnose između ostalog na kontrolu vazdušnog saobraćaja, inspekcijski i stručni nadzor, usluge u vazdušnoj plovidbi, vazduhoplovne operatere i drugo propisani su Zakonom o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine, nad kojim nadzor vrši Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine”, navodi Inspektorat RS.

 Ostavite komentar: