Za otvaranje privatne škole dovoljno 135 osnovaca

Minimum 135 učenika raspoređenih u devet odjeljenja od prvog do devetog razreda ubuduće bi mogao biti uslov za osnivanje privatnih osnovnih škola u Srpskoj, što je duplo manji broj odjeljenja koja su trenutno potrebna za puštanje u rad tih obrazovnih ustanova.

Novi, blaži uslovi za osnivanje privatnih škola predviđeni su Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, koji će biti razmatran na petoj redovnoj sjednici Narodne skupština RS, koja je u toku.

Prema predloženom Nacrtu zakona odjeljenje u privatnim školama će morati imati minimalno 15 učenika, a pravno ili fizičko lice koje želi osnovati privatnu osnovnu školu dužno je da obezbijedi i školsku zgradu sa odgovarajućim prostorom izgrađenim u skladu sa pedagoškim standardima. Jedan od uslova za osnivanje su i obezbijeđena oprema i nastavna sredstva, te broj radnika utvrđen pravilnicima kojima se uređuje oblast normiranja i finansiranja, način rada, norme nastavnika i ostalih radnika u okviru 40-časovne radne sedmice, kao i odobren nastavni plan i program.

S druge strane, važeći Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju propisuje znatno veći broj đaka potrebnih za osnivanje osnovnih škola, koji su jednaki i za javne i za privatne ustanove. Prema tom dokumentu osnova škola može biti osnovana ako ima najmanje 18 odjeljenja od prvog do devetog razreda, a taj uslov ostaće važeći i ubuduće prilikom pokretanje javnih osnovnih škola jer se novim Nacrtom zakona mijenjaju samo uslovi za rad privatni osnovnih škola.

U Ministarstvu prosvjete i kulture RS ističu da je u prethodnom periodu na njihovu adresu pristigao određeni broj inicijativa za osnivanje privatnih osnovnih škola ali da nisu dali saglasnost za rad nijednoj takvoj školi. Izuzetak su, kako navode u resornom ministarstvu, dvije umjetničke osnovne škole i to Prva baletska škola u Banjaluci i Osnovna muzička škola “Petar Iljič Čajkovski”, takođe u Banjaluci.

– Inicijativa za osnivanje privatne škole, prema važećim propisma, dostavlja se najkasnije do kraja decembra tekuće godine za iduću školsku godinu a podnosilac inicijative treba priložiti elaborat o opravdanosti osnivanja škole i postojanju društvene potrebe osnivanja škole na tom području imajući u vidu postojeću mrežu škola, zatim podatke o načinu ispunjavanja propisanih uslova za rad škole, te dokaz o obezbijeđenosti sredstava za rad za najmanje tri naredne školske godine – pojasnili su u Ministarstvu prosvjete.

Predsjednik Savjeta roditelja banjalučke OŠ “Georgi Stojkov Rakovski” Zoran Josipović smatra da, uprkos blažim uslova, privatne osnovne škole neće zaživjeti na ovim prostorima.

– Škole po selima se gase jer imamo sve manje stanovnika, a i gradske imaju sve manje đaka. Ako i dođe do osnivanja privatnih osnovnih škola vjerujem da će to biti jedna ili dvije koje će biti elitne i to za djecu bogatih građana koji mogu priuštiti školovanje u takvim ustanovama. Smatram da to nije svrsishodno za većinsko stanovništvo – rekao je Josipović.

Zatvaranje

Prema Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju privatna škola će prestati da radi ako bude imala manje od sedam odjeljenja od prvog do devetog razreda.

– Do zatvaranja škole doći će i ako ne bude obavljala djelatnost za koju je osnovana, a osnivač je dužan da učenicima obezbijedi nastavak školovanja u drugoj odgovarajućoj školi – navedeno je u Nacrtu zakona.

 

Izvor:(Glas Srpske)Ostavite komentar: