Za obilježavanje jubileja: Sabornom hramu u Tuzli biće odobreno 100.000 KM

Federalna vlada izdvojiće 100.000 KM za obilježavanje jubileja – 140 godina postojanja Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli, saopšteno je iz Vlade Federacije BiH /FBiH/.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila informaciju o molbi Srpske pravoslavne crkvene opštine tuzlanske – Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli, za finansijsku pomoć za obilježavanje jubileja – 140. godine postojanja ovog hrama, te naložila da se inicijativom za izdvajanje sredstava tekuće budžetske rezerve.

Generalni sekretarijat Vlade FBiH zadužen je da zahtjev za izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve Vlade FBiH za 2022. godinu u iznosu od 100.000 KM, dostavi Federalnom ministarstvu finansija, koje će za narednu sjednicu pripremiti prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja ovih sredstava.

U molbi Srpske pravoslavne crkve je navedeno da obilježavanje jubileja doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti, kao i podizanju nivoa urbane kulture i očuvanja srpske kulturne baštine u Tuzli.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je 2007. godine Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice s pokretnim nasljeđem u Tuzli proglasila nacionalnim spomenikom BiH.

Federalno ministarstvo ekologije i turizma upoznalo je Vladu FBiH o informaciji o radu pravnog tima i nacrtu strategije zaštite pravnog interesa BiH vezano za pitanja odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore u Hrvatskoj.

Vlada je dala saglasnost Savjetu ministara da usvoji Strategiju, a Federalno ministarstvo ekologije i turizma zadužila da nastavi izvještavati o daljim aktivnostima u vezi sa ovim odlagalištem.

Današnji zaključci Vlade FBiH biće proslijeđeni Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

Federalno ministarstvo finansija informisalo je Vladu FBiH o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj /IBRD/ za finansiranje projekta “Unapređenje zdravstvene zaštite u FBiH” u iznosu od 19.240.000 evra.

Sredstva zajma se odobravaju FBiH s rokom otplate od 32 godine, te sedmogodišnjim grejs periodom.

Vlada je danas utvrdila i Prijedlog odluke o ovom kreditnom zaduženju i uputila ga na konačno usvajanje Parlamentu FBiH.

Ostavite komentar: