Vujičić: U Srpskoj broj nezaposlenih smanjen za 11,2 odsto

31.07.2022. | 10:40

Na evidenciju Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske na kraju juna bilo je 67.229 nezaposlenih lica, što je za 11,2 odsto ili 8.452 lica manje u odnosu na isti period prošle godine, rekao je danas Srni direktor Zavoda Miroslav Vujičić.

Vujičić je istakao da je za prvih šest mjeseci sa evidencije Zavoda zaposleno 14.493 lica.

On je naglasio da je od ukupnog broja zaposlenih lica 3.113 nekvalifikovanih radnika, 1.593 polukvalifikovanih, 5.530 kvalifikovanih, 1.820 lica je sa srednjom, 95 sa višom, te 2.342 lica sa visokom stručnom spremom.

“Po zanimanjima, poslodavci su iskazali interes za zapošljavanje diplomiranih ekonomista pravnika, vaspitača u predškolskim ustanovama, ljekara, ekonomskih tehničara, medicinskih sestara-tehničar, operatera na računaru, prodavača, konobara, vozača teretnih vozila”, naveo je Vujičić.

On je istakao da programi podrške zapošljavanju koje realizuje Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske godinama predstavljaju značajan doprinos razvoju privrednog ambijenta, kako za poslodavce, tako i za lica koja započinju samostalnu djelatnost.

Prema njegovim riječima, samo u ovoj godini, a u skladu sa Akcionim planom zapošljavanja putem četiri programa odobreno je zapošljavanje 6.241 lica, za šta je izdvojeno 33.594.010 KM.

“Naročito su pozitivni efekti progama za isplatu podsticaja u visini uplaćenih poreza i doprinosa za zapošljavanje u privredi. Poslodavcima koji su ispunjavali uslove po ovom programu, odobren je značajan iznos sredstava”, naglasio je Vujičić.

On je napomenuo da su, zahvaljujući odluci Vlade Republike Srpske, svim licima iz kategorije demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i djece palih boraca odobrena podsticajna sredstva za samozapošljavanje po programu “Zajedno do posla” u 2022. godini.

Prema njegovim riječima, putem programa zapošljavanja u Filijali Banjaluka planirano je da se zaposli 1.901 lice, za šta je odobreno 8.263.113 KM.

Vujičić je dodao da je u toj filijali planirano da se putem programa finansiranja samozapošljavanja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida “Zajedno do posla” zaposli 336 lica, programom podrške privredi putem povrata uplaćenih poreza i doprinosa za novo zapošljavanje radnika 917 lica, 265 pripravnika i 393 lica putem programa zapošljavnja i samozapošljavnja ciljnih kategorija u privredi.

“Za Filijalu Istočno Sarajevo odobreno je zapošljavanje 1.260 lica, za šta je odobreno 7.649.365 KM”, naveo je Vujičić i dodao da je za za program ‘Zajedno do posla’ planirano zapošljavanje 332 lica, programom podrške privredi 169 lica, 339 pripravnika i 420 lica po programu zapošljavnja ciljnih kategorija.

Vujičić je naglasio da je u Filijali Trebinje planirano zapošljavanje 941 lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, za šta je izdvojeno 6.785.808 KM, do čega 474 lica po programu “Zajedno do posla”, programom podrške privredi 81 lice, 101 pripravnik, te 285 lica putem programa zapošljavanja ciljnih kategorija.

On je istakao da je u Filijali Zvornik planirano zapošljavanje 619 lica, za šta je obezbijeđeno 3.483.919 KM. Programom “Zajedno do posla” posao će dobiti 165 lica, programom podrške privredi 126 lica, a 98 pripravnika i 230 po programu zapošljavanja ciljnih kategorija u privredi.

“U Filijali Doboj putem programa posao će naći 610 lica, za šta je odobreno 2.871.003 KM. Po programu ‘Zajedno do posla’ biće zaposleno 112 lica, programom podrške privredi 234 lica, 94 pripravnika i 170 ciljnih kategorija”, naveo je Vujičić.

On je naglasio da je u Filijali Bijeljina planirano zapošljavanje 527 lica, za šta je odobreno 2.316.747 KM, a posao će dobiti 92 lica putem programa “Zajedno do posla”, 223 lica putem programa podrške privredi, 52 pripravnika i 169 lica ciljnih kategorija.

Vujičić je rekao da će u Filijali Prijedor biti zaposlena 383 lica, za šta je obezbjeđeno 2.224.052 KM, s tim da će putem pograma “Zajendo do posla” biti zaposleno 130 lica, programa podrške privredi 96 lica, 40 pripravnika i 117 ciljnih kategorija.