Vujičić istakao: Za zapošljavanje više od 2.600 lica odobreno 11 miliona KM

25.08.2023. | 10:56

Akcionim planom zapošljavanja za ovu godinu odobreno je 11.062.935 KM za zapošljavanje 2.689 lica, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 31. avgust, rekao je direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujičić.

On je istakao da su Akcionim planom planirana tri programa zapošljavanja i samozapošljavanja. Prema njegovim riječima, kroz Program “Zajedno do posla”, Akcionim planom je planirano zapošljavanje 1.151 lica, a odobreno je oko šest miliona KM. Planirano je da se samozapošljavanjem zaposli 273 djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida (RVI), za šta je planirano 1.365.000 KM ili po 5.000 KM po svakom zaposlenom.

On je naglasio za Srnu da je zapošljavanjem kod poslodavaca djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i RVI bez obzira na dužinu trajanja nezaposlenosti i djece demobilisanih boraca i RVI koja se na evidenciji nezaposlenih nalaze duže od 12 mjeseci planirano zapošljavanje 544 lica, za šta je odobreno 2.720.000 KM.

“Planirano je zapošljavanje kod poslodavca 300 lica koja teško nalaze posao u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama, za šta je planirano 1.500.000 KM ili 5.000 KM po licu”, rekao je Vujičić i dodao da je planirano i sufinansiranje zapošljavanja 34 pripravnika sa visokom stručnom spremom djece poginulih boraca, za šta je odobreno 414.936 KM.

Vujičić je istakao da je u ovoj godini odobren i Program podrške privredi posredstvom povrata uplaćenih poreza i doprinosa za novo zapošljavanje radnika, u okviru kojeg bi trebalo da se zaposli 1.527 lica, a za šta je odobreno oko pet miliona KM. On je dodao da je u okviru ovog programa planiran povrat poreza i doprinosa za zapošljavanje kod poslodavaca 1.254 lica, za šta je odobreno ukupno 4.420.249 KM, dok je za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikacija posredstvom verifikovane institucije 100 lica obezbijeđeno po 3.000 KM po licu ili ukupno 300.000 KM.

Vujičić je rekao da je Akcionim planom za 2023. godinu planirano i obuka kod poslodavca za 80 lica, za šta će biti izdvojeno po 2.500 KM jednom, a ukupno 200.000 KM, a Programom podsticaja za zapošljavanje 40 mladih u kompanijama razvijene tržišne ekonomije (BPO) planirano je 40.000 KM.

Vujičić je naglasio da je i ove godine u okviru Programa podrške zapošljavanju Roma u RS planirano zapošljavanje 11 lica, za šta je odobreno 63.000 KM.