Vraća se staro muško ime: Dječak koji ga nosi, smatra se Božjim darom

Ovo ime bilo je ranije veoma popularno, ali se sigurno vraća na listu imena koja roditelji rado biraju za muško dijete.

Muško ime Dejan jedno vrijeme bilo je izuzetno popularno na našim prostorima, pa je predalo popularnost imenima koja su diktirali noviji trendovi. Ali, i pored toga, ovo ime se lagano i sigurno vraća među najčešće odabrana imena za mušku djecu.

Smatra se da ovo ime potiče od davnih vremena i da se u starim spisima o vladarima sa naših prostora prvi put pojavljuje još u XIV veku.

U današnje vrijeme, roditelji ime Dejan rado biraju za svoje muške nasljednike, ali ga ima i u ženskom obliku kao Dejana, što je takođe čest izbor roditelja za žensku djecu.

Prema jednoj od teorija koje se vezuju za ime Dejan, riječ je o starom imenu južnoslovenskog porijekla, jer mu je u osnovi staroslovenska riječ „des“ – „nešto što bi trebalo da se desi, dogodi“. Prema drugoj teoriji, ime Dejan ima latinsko porijeklo od reči „deus, dea„, što znači „bog, boginja“, te se ovo ime smatra kao božansko, a dijete koje ponese ovo ime smatralo se darom od Boga.

Bukvalni prevod imena Dejan sa staroslovenskog jezika je „dejati ili delati“, što ukazuje na nekog ko radi ili dela, a prema ovoj teoriji može se uzeti u obzir i činjenica da ovo ime predstavlja skraćenicu od Desislav ili pak Desimir, pa se onda u slobodnom prevodu može reći da je označava nešto ili nekog koji se „dešava“ i nešto što će se desiti.

Ostavite komentar: