“Vode Srpske”: Situacija na rijekama se smiruje

Javna ustanova „Vode Srpske“, dana 17.5.2019., ukinula je mjere redovne odbrane od poplava u poplavnom području Dubička ravan, za sektore 1 i 2.

Ukinuta je i mjera vanredne odbrane od poplava u sektoru 1 poplavnog područja Dubička ravan.

Takođe, ukinute su i mjere redovne odbrane od poplava u sektorima 1 i 2 poplavnog područja Ivanjsko polje, kao i mjere redovne i vanredne mjere odbrane od poplava u poplavnom području Srednja Posavina. Istovremeno, uvedene su mjere redovne odbrane od poplava u sektoru 5 poplavnog područja Lijevče polje.

Mada se situacija na terenu smiruje u pogledu kretanja vodostaja, stručne službe JU „Vode Srpske“ i dalje su u pripravnosti na cijelom području Republike Srpske.

 

(BL PORTAL) 

Ostavite komentar: